bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu w naszej branży i chcemy, aby wszyscy nasi klienci zarówno na poziomie zarządzania jak i operacyjnym zapoznali się z najnowszą wersją praktycznego przewodnika, Bezpieczeństwo pracy z asfaltem.

Materiał dotyczący bezpieczeństwa po raz pierwszy zaprezentowany w roku 2006, dostępny w jedenastu językach europejskich, został obecnie zaktualizowany i zawiera najnowsze zalecenia oraz najlepsze praktyki Eurobitume, regulacje REACH i środki ostrożności dotyczące siarkowodoru (H2S).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat bezpiecznego obchodzenia się z asfaltem, należy pobrać aktualne materiały dotyczące bezpieczeństwa:

Jeśli chcesz szybko zapoznać się z materiałem dotyczącym bezpieczeństwa zobacz nasz poradnik kieszonkowy i dwa plakaty bezpieczeństwa.

Porównaj także przewodniki Eurobitume dotyczące bezpiecznych dostaw:www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

NYNAS BITUMENKARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJU NIEBEZPIECZNYCH

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karta charakterystyki substancji to podstawowe narzędzie przekazywania informacji wymaganych przez rozporządzenie REACH w obrębie całego łańcucha dostaw. Dokumenty te zawierają kompleksowe informacje, niezbędne do bezpiecznego stosowania danej substancji, takie jak klasyfikacja i oznakowanie, pierwsza pomoc, magazynowanie i transportowanie, klasyfikacja transportowa itp.

Asfaltu nie sklasyfikowano jako substancję niebezpieczną – przedkładanie kart charakterystyki substancji nie jest więc w tym przypadku prawnym obowiązkiem. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że karty charakterystyki rzeczywiście zawierają bardzo ważne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z asfaltem, są one przedkładane klientom zgodnie z respektowaną przez firmę Nynas praktyką branżową. Karty charakterystyki dla asfaltów firmy Nynas dostępne są w zakładce Produkty. Przejdź do zakładki Produkty