Stowarzyszeń branżowych

Oto kilka z organizacjami w branży bitumicznej, które biorą udział w Nynas.

Oto kilka z organizacjami w branży bitumicznej, które biorą udział w Nynas.

Eurobitume

Stowarzyszenie Eurobitume jest rzecznikiem europejskiego przemysłu asfaltowego. We współpracy ze swoimi członkami, a także z władzami lokalnymi i krajowymi, organizacja ta wspiera opracowywanie i wdrażanie realizowanych na małą i dużą skalę projektów w całej Europie.
Stale realizowaną misją stowarzyszenia Eurobitume jest promowanie bezpiecznego i skutecznego stosowania asfaltu – na drogach oraz w ramach projektów przemysłowych i budowlanych – a także tworzenie otoczenia sprzyjającego zrównoważonemu zapotrzebowaniu na asfalt. Częścią tej misji jest przekazywanie informacji i udzielanie wyjaśnień dotyczących zagadnień technicznych oraz kwestii zdrowia i bezpieczeństwa.IBEF

IBEF groups together national associations of bitumen emulsion manufacturers.

IBEF objectives consist of promoting the use of bitumen emulsion and exchanging information related to promotional means, standardization, health, safety, and environment along with the development of bitumen emulsion applications.

 

The European Union Road Federation (ERF)


The European Union Road Federation (ERF) is a non-profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a platform for dialogue and research on mobility issues.

Roads are an undeniable source of socio-economic welfare and will continue playing a dominant role in the transport of goods and people well into the XXIst century. As a respected transport stakeholder, the ERF regularly offers its expertise and supports European research in a number of key priority areas. ERF Members represent a wide cross-section of the major stakeholders active in the construction, equipment and operation of Europe’s road network.

OIGD = Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.


Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

  • Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
  • Współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,PSWNA

Misją PSWNA jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi branży drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizacja przepisów prawnych i wytycznych technicznych, działalność edukacyjna i informacyjna.

 

 

SITK = Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział SITK we Wrocławiu swoją statutową działalnością obejmuje byłe województwa wrocławskie i jeleniogórskie. Posiada osobowość prawną i należy do jednych z największych Oddziałów w kraju. Liczy około 600 członków zwyczajnych skupionych w 18 kołach zakładowych i terenowych.

Podstawową formą działalności Oddziału, jako organizacji naukowo-technicznej, jest działalność na rzecz transportu oraz na rzecz dobra swoich członków.

 

NYNAS BITUMENPERFORMANCE MAGAZINE

Performance Magazine


Bądź na bieżąco z nowościami w branży zapoznając się na naszej stronie internetowej z naszymi magazynami Preformance z ostatnich dwóch lat. Czytaj więcej Performance Magazine