Korzyści dla środowiska naturalnego z zastosowania asfaltów niskotemperaturowych

Mieszanki ciepłe, półciepłe i zimne pomagają ograniczyć emisję dwutlenku węgla i poprawić warunki pracy

Mieszanki ciepłe, półciepłe i zimne pomagają ograniczyć emisję dwutlenku węgla i poprawić warunki pracy

Trzy nowe materiały do budownictwa drogowego, które są wyjątkowo przyjazne dla środowiska, stają się coraz bardziej popularne w całej Europie. Zimna mieszanka asfaltowa o nazwie Tayset staje się coraz popularniejsza w Szkocji, ciepła mieszanka nawierzchniowa znana jako „Green Asphalt” zdobywa zwolenników w Szwecji, podczas gdy materiał półciepły – LT-Asfalt – wykorzystuje nową legislację środowiskową wprowadzoną w Holandii.

Wszystkie trzy materiały zaprojektowano w celu zapewnienia tych samych parametrów roboczych, co tradycyjna gorąca mieszanka asfaltowa. Jednakże nowe produkty są mieszane i układane przy znacząco niższych temperaturach. Nie tylko służy to ograniczaniu zużycia energii i kosztów, ale także redukuje ilość dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery.

Tayset

Tayset jest produkowany przez szkocką firmę Tayside Contracts, założoną przez władze lokalne, z wykorzystaniem recyklingowanej nawierzchni drogowej i lepiszcza Nynas Nymuls CP. Jest on prezentowany jako „mieszanka zimna”, gdyż jego produkcja przebiega przy temperaturach poniżej 50°C. Tayset został opracowany przez tzw. „Knowledge Transfer Partnership” (Partnerstwo na Rzecz Przekazania Wiedzy), złożone z Tayside Contracts, Nynas i Uniwersytetu Dundee; produkt użyto po raz pierwszy w projekcie budowy parkingu w mieście Stirling w 2008 roku. Od tego czasu został on zatwierdzony jako podłoże do przebudowy drogi głównej A90.

Zastępca Dyrektora firmy Tayside Contracts, Richard Cranney, powiedział nam: „Tayset zawiera 80% asfaltu drogowego z recyklingu i wykorzystuje bardzo niewielką ilość materiału dziewiczego. Mieszanki zimne są tradycyjnie recyklingowane in situ na placu budowy, ale z reguły nie sprawdzają się.

„Zdecydowaliśmy, iż naszym celem będzie wyprodukowanie materiału spełniającego zaawansowane wymagania, który stanie się bezpośrednim zastępcą mieszanek gorących. Zbieramy zużyty asfalt drogowy, który jest następnie mieszany z lepiszczem asfaltowym przez specjalistyczne maszyny znajdujące się w naszej wytwórni mieszanek bitumicznych”.

Nymuls CP zawiera emulsję, która umożliwia mieszanie lepiszcza z kruszywem i asfaltem z recyklingu w temperaturze otoczenia. Pan Cranney twierdzi, iż układanie Tayset trwa nie dłużej niż układanie tradycyjnej gorącej mieszanki, a ponadto trwałość użytkowa materiału wynosi do czterech tygodni.

„W przypadku Tayset, straty są ograniczone do minimum”, dodaje Pan Cranney. „Normalnie, jeżeli po zakończeniu procesu pozostanie 10 ton mieszanki gorącej, to tę ilość trzeba wyrzucić. Ale Tayset można użyć ponownie w dowolnym zastosowaniu”.

Green Asphalt

W Szwecji pojawił się „Green Asphalt” – kolejny materiał do budownictwa drogowego o znakomitych referencjach ekologicznych. Jest to tzw. „ciepła mieszanka” produkowana przez wykonawcę NCC Roads. Nynas dostarcza asfalt odpowiedni do spieniania, który jest mieszany z kruszywem w temperaturach o 30°C – 50°C niższych niż konwencjonalne mieszanki gorące. Produkt zachowuje niską lepkość, wymaganą w celu zapewnienia dobrego poziomu adhezji pomiędzy lepiszczem i kruszywem.

Stwierdzono, iż obniżenie temperatury mieszania produktuo 30°C redukuje zużycie energii o 20%. Prowadzi to również do redukcji emisji dwutlenku węgla o ok. 30%, tlenku azotu o 70% oraz tlenku siarki o 35%.

W ciągu dwóch ostatnich sezonów układania mieszanek asfaltowych, na głównych drogach i pomniejszych uliczkach Szwecji ułożono niemal 50 000 ton „Green Asphalt”. Dyrektor ds. Rozwoju firmy NCC Roads, Nils Ulmgren, powiedział: „Zauważyliśmy wzrost zainteresowania tym materiałem na przestrzeni zeszłego roku, zwłaszcza w północnej Szwecji. „Green Asphalt” jest bardzo wszechstronnym produktem – może być używany jako podbudowa, warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni”.

Pan Ulmgren dodał, iż „Green Asphalt” ma jakość zbliżoną do zwykłej gorącej mieszanki asfaltowej, chociaż jest wytwarzany w niższych temperaturach.

„Green Asphalt” można układać dokładnie tak samo jak konwencjonalną mieszankę gorącą, z wykorzystaniem tych samych urządzeń. Jest rzeczą oczywistą, iż ułatwia to przekonywanie klientów do wyboru tego produktu.

LT-Asfalt (znany także jako LT-Asphalt)

W Holandii półciepła mieszanka o nazwie LT-Asfalt zyskuje popularność jako przydatny materiał do budownictwa drogowego i prac konserwacyjnych. Produkt jest mieszany z lepiszczem Nynas Nyfoam w temperaturze ok. 90°C w zwykłej wytwórni mas bitumicznych przygotowującym mieszanki gorące. Działanie spieniające lepiszcza zmniejsza lepkość asfaltu i równomiernie powleka kruszywo przy niższej temperaturze.

Derk Goos z Działu Wsparcia Technicznego firmy Nynas Bitumen w Brukseli powiedział nam: „LT-Asfalt ma te same parametry co konwencjonalna mieszanka gorąca, ale wykorzystuje od 40% do 50% mniej paliwa – co oznacza mniejsze emisje dwutlenku węgla – gdyż jest wytwarzany w temperaturach poniżej 100°C. Prowadzi to również do znacznej redukcji oparów podczas układania”.

LT-Asfalt jest dostępny w Europie od mniej więcej pięciu lat, ale nie zyskał tak szerokiej popularności, jakiej chcieliby jego zwolennicy. Ta sytuacja zaczyna zmieniać się gwałtownie, dodaje Pan Goos.

„Nowa legislacja uchwalona w Holandii w 2010 roku wprowadziła wymóg, zgodnie z którym przetargi na roboty drogowe muszą być oceniane pod kątem ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Innymi słowy, najtańszy materiał nie jest wybierany automatycznie”, wyjaśnia. „Jest to pomocne, gdyż aspekt najniższego kosztu przestaje być najważniejszy”.

Po drugiej stronie granicy, w Belgii, LT-Asfalt został niedawno ułożony na odcinku drogi krajowej na zamówienie zarządu dróg. Podobne próby zostały zaakceptowane również przez polską administrację drogową.