Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
  8. Bitumen Matters
Asfalt do budowy nawierzchni

08-06-2015 15:35

Jakie są kierunki rozwoju, nowe możliwości dla polskiego rynku asfaltów?

21 Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego "Autostrada Polska" odbyły się niedawno w Kielcach. Jakie są obserwowane trendy w branży drogowej? - pytamy Dyrektora Zarządzającego Nynas Sp. z o.o. Grzegorza Sochańskiego.

Jakie są kierunki rozwoju, nowe możliwości dla polskiego rynku asfaltów?
Asfaltowe nawierzchnie długowieczne cieszą się ostatnio rosnącym zainteresowaniem zarówno drogowców jak mi użytkowników dróg. Możliwość zapewnienia 50-cio letniej trwałości drogi asfaltowej nie jest dziś niczym nowym, lecz właściwy dobór rodzaju i grubości warstw konstrukcji i rekomendowanych materiałów odpowiadających planowanym obciążeniem i warunkom klimatycznym musi byś dostosowany do warunków lokalnych. Pierwsze odcinki już zostały wybudowane i poddane próbie czasu, lecz prace nad zaproponowaniem optymalnego rozwiązanie ciągle trwają.

Ograniczenie hałasu generowanego przez ruch kołowy jest kolejnym wyzwaniem dla drogowców. Powstaje coraz więcej odcinków z wykorzystaniem nowych rozwiązań. Proponowane są różne tekstury nawierzchni, nawierzchnie porowate lub nawierzchnie konstruowane z różnymi rodzajami lepiszcza modyfikowanego w tym asfaltu z dodatkiem gumy, które w sposób istotny pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów.

Doczekaliśmy się imponującej rozbudowy sieci dróg krajowych w Polsce. Podróżowanie po kraju staje się coraz większą przyjemnością, a nie jak jeszcze niedawno koszmarem. Musimy zadbać o majątek jaki w postaci nowych dróg oddany został do naszej dyspozycji. Wybór odpowiednich technik utrzymania i remontów bieżących nie może zostać zbagatelizowany. W innym przypadku doprowadzimy do ponownej degradacji dróg i cofniemy się w realia lat siedemdziesiątych a drugiej szansy finansowego wsparcia inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną raczej spodziewać się nie należy.

Myślę, że proste i efektywne ekonomicznie zabiegi jak np. cienkie dywaniki asfaltowe na zimno (slurry seal) mogą zmniejszyć obecnie zalecana częstotliwość wymiany warstwy ścieralnej i w sposób znaczący przedłużyć żywotność drogi. Taniej jest właściwie o nią zadbać niż doprowadzić do degradacji i odbudowywać ją od podstaw. Ta oczywista ekonomicznie logika jest coraz częściej doceniana szczególnie przez zarządców dróg lokalnych, tam gdzie brak środków jest ciągle dotkliwą bolączką, a świadomość, że każda złotówka musi być wydawana z rozwagą jest szczególnie silna.

Zrównoważony rozwój / recycling – jak wygląda zainteresowanie tymi tematami?
Nie od dziś obserwujemy w Polsce rosnącą świadomość konieczności przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, co nierozerwalnie związane jest z dbałością o właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizowaniem negatywnego wpływu naszych działań na środowisko.

Oprócz wspomnianego wyżej ograniczania hałasu obserwuję coraz śmielsze próby kontroli zużycia energii poprzez np. wprowadzanie technologii na ciepło i na zimno. Takie rozwiązania w sposób znaczący zmniejszają również ilości oparów emitowanych przy prowadzeniu prac asfaltowych. Poprawia to nie tylko komfort pracy drogowców, ale również jest o wiele mniej uciążliwe dla mieszkańców domów sąsiadujących z drogą, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie w odniesieniu do terenów zurbanizowanych.

Zmieniło się również podejście do destruktu asfaltowego. Dawno minęły czasy kiedy uważano go za odpad i stosowano do utwardzania leśnych duktów lub zniszczonych podjazdów i poboczy. Zostało udowodnione, że jest to pełnowartościowy materiał budowlany który może być ponownie, nawet w 100%, wykorzystany do budowy nowych dróg.

Pewne ograniczenia w zawartości destruktu asfaltowego w nowej mieszance zostały wprowadzone w odniesieniu do budowy dróg krajowych. Wynika ono z ciągłego braku pewności co do materiałów użytych do budowy niektórych odcinków dróg w przeszłości. Spodziewam się, że wkrótce, kiedy wszystkie odcinki będą szczegółowo zaewidencjonowane, i to ograniczenie zostanie stopniowo zniesione.

Jak Nynas zamierza sprostać zapotrzebowaniu na produkty oczekiwane przez branżę asfaltową?
Staramy się zaproponować odpowiednie lepiszcza dla wszelkich rozwiązań i technologii stosowanych przez branżę asfaltową. Obok oferowanych od dawna asfaltów drogowych i modyfikowanych, asfaltów do emulsji zwykłych i specjalistycznych, lepiszcza do technologii asfaltu spienionego czy asfaltu do nawierzchni o podwyższonym module sztywności wprowadzamy na polski rynek nowy produkt opracowany z myślą o produkcji mieszanek w obniżonej temperaturze (WMA).

Wszędzie tam gdzie przed wykonawcą stają szczególnie trudne wyzwania proponujemy produkty z grupy Nynas Endura klas F, Z i D, specjalistyczne asfalty modyfikowane. Z myślą o przyszłości przygotowaliśmy również produkt Nygen 910 pozwalający na zwiększenie udziału znacznie powyżej 50% destruktu asfaltowego w nowej mieszance.

Obowiązujące normy europejskie określają tylko podstawowe cechy asfaltu. Uważamy, iż dobór lepiszcza powinien być przeprowadzany z uwzględnieniem jego właściwości funkcjonalnych, dlatego służymy pomocą wszystkim zainteresowanym sprostaniom warunkom zamówienia i optymalizacją efektów technicznych i ekonomicznych w trakcie realizacji projektów drogowych.

Dalsza lektura

Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nowo otwarta stacja załadunku autocystern w rafinerii Nynas Harburg w Hamburgu działa już na pełnych obrotach. Zautomatyzowany system zapewnia wysoką elastyczność, co pozwala nam w sposób ciągły dostarczać odbiorcom w Europie Zachodniej szerokie spektrum produktów asfaltowych.

Więcej o Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

Więcej o Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Na dobrej drodze

Prowadzone obecnie szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad asfaltem będą miały kluczowe znaczenie dla spełnienia przyszłych wymagań dotyczących dróg.

Więcej o Na dobrej drodze