Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
Asfalt do budowy nawierzchni

08-06-2015 15:35

Jakie są kierunki rozwoju, nowe możliwości dla polskiego rynku asfaltów?

21 Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego "Autostrada Polska" odbyły się niedawno w Kielcach. Jakie są obserwowane trendy w branży drogowej? - pytamy Dyrektora Zarządzającego Nynas Sp. z o.o. Grzegorza Sochańskiego.

Jakie są kierunki rozwoju, nowe możliwości dla polskiego rynku asfaltów?
Asfaltowe nawierzchnie długowieczne cieszą się ostatnio rosnącym zainteresowaniem zarówno drogowców jak mi użytkowników dróg. Możliwość zapewnienia 50-cio letniej trwałości drogi asfaltowej nie jest dziś niczym nowym, lecz właściwy dobór rodzaju i grubości warstw konstrukcji i rekomendowanych materiałów odpowiadających planowanym obciążeniem i warunkom klimatycznym musi byś dostosowany do warunków lokalnych. Pierwsze odcinki już zostały wybudowane i poddane próbie czasu, lecz prace nad zaproponowaniem optymalnego rozwiązanie ciągle trwają.

Ograniczenie hałasu generowanego przez ruch kołowy jest kolejnym wyzwaniem dla drogowców. Powstaje coraz więcej odcinków z wykorzystaniem nowych rozwiązań. Proponowane są różne tekstury nawierzchni, nawierzchnie porowate lub nawierzchnie konstruowane z różnymi rodzajami lepiszcza modyfikowanego w tym asfaltu z dodatkiem gumy, które w sposób istotny pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów.

Doczekaliśmy się imponującej rozbudowy sieci dróg krajowych w Polsce. Podróżowanie po kraju staje się coraz większą przyjemnością, a nie jak jeszcze niedawno koszmarem. Musimy zadbać o majątek jaki w postaci nowych dróg oddany został do naszej dyspozycji. Wybór odpowiednich technik utrzymania i remontów bieżących nie może zostać zbagatelizowany. W innym przypadku doprowadzimy do ponownej degradacji dróg i cofniemy się w realia lat siedemdziesiątych a drugiej szansy finansowego wsparcia inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną raczej spodziewać się nie należy.

Myślę, że proste i efektywne ekonomicznie zabiegi jak np. cienkie dywaniki asfaltowe na zimno (slurry seal) mogą zmniejszyć obecnie zalecana częstotliwość wymiany warstwy ścieralnej i w sposób znaczący przedłużyć żywotność drogi. Taniej jest właściwie o nią zadbać niż doprowadzić do degradacji i odbudowywać ją od podstaw. Ta oczywista ekonomicznie logika jest coraz częściej doceniana szczególnie przez zarządców dróg lokalnych, tam gdzie brak środków jest ciągle dotkliwą bolączką, a świadomość, że każda złotówka musi być wydawana z rozwagą jest szczególnie silna.

Zrównoważony rozwój / recycling – jak wygląda zainteresowanie tymi tematami?
Nie od dziś obserwujemy w Polsce rosnącą świadomość konieczności przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, co nierozerwalnie związane jest z dbałością o właściwe wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizowaniem negatywnego wpływu naszych działań na środowisko.

Oprócz wspomnianego wyżej ograniczania hałasu obserwuję coraz śmielsze próby kontroli zużycia energii poprzez np. wprowadzanie technologii na ciepło i na zimno. Takie rozwiązania w sposób znaczący zmniejszają również ilości oparów emitowanych przy prowadzeniu prac asfaltowych. Poprawia to nie tylko komfort pracy drogowców, ale również jest o wiele mniej uciążliwe dla mieszkańców domów sąsiadujących z drogą, co ma niebagatelne znaczenie szczególnie w odniesieniu do terenów zurbanizowanych.

Zmieniło się również podejście do destruktu asfaltowego. Dawno minęły czasy kiedy uważano go za odpad i stosowano do utwardzania leśnych duktów lub zniszczonych podjazdów i poboczy. Zostało udowodnione, że jest to pełnowartościowy materiał budowlany który może być ponownie, nawet w 100%, wykorzystany do budowy nowych dróg.

Pewne ograniczenia w zawartości destruktu asfaltowego w nowej mieszance zostały wprowadzone w odniesieniu do budowy dróg krajowych. Wynika ono z ciągłego braku pewności co do materiałów użytych do budowy niektórych odcinków dróg w przeszłości. Spodziewam się, że wkrótce, kiedy wszystkie odcinki będą szczegółowo zaewidencjonowane, i to ograniczenie zostanie stopniowo zniesione.

Jak Nynas zamierza sprostać zapotrzebowaniu na produkty oczekiwane przez branżę asfaltową?
Staramy się zaproponować odpowiednie lepiszcza dla wszelkich rozwiązań i technologii stosowanych przez branżę asfaltową. Obok oferowanych od dawna asfaltów drogowych i modyfikowanych, asfaltów do emulsji zwykłych i specjalistycznych, lepiszcza do technologii asfaltu spienionego czy asfaltu do nawierzchni o podwyższonym module sztywności wprowadzamy na polski rynek nowy produkt opracowany z myślą o produkcji mieszanek w obniżonej temperaturze (WMA).

Wszędzie tam gdzie przed wykonawcą stają szczególnie trudne wyzwania proponujemy produkty z grupy Nynas Endura klas F, Z i D, specjalistyczne asfalty modyfikowane. Z myślą o przyszłości przygotowaliśmy również produkt Nygen 910 pozwalający na zwiększenie udziału znacznie powyżej 50% destruktu asfaltowego w nowej mieszance.

Obowiązujące normy europejskie określają tylko podstawowe cechy asfaltu. Uważamy, iż dobór lepiszcza powinien być przeprowadzany z uwzględnieniem jego właściwości funkcjonalnych, dlatego służymy pomocą wszystkim zainteresowanym sprostaniom warunkom zamówienia i optymalizacją efektów technicznych i ekonomicznych w trakcie realizacji projektów drogowych.

Dalsza lektura

Dach nad głowa

Właściwy rodzaj asfaltu pozwala uniknąć kosztownych i skomplikowanych remontów dachu. Nynas to jeden z wiodących dostawców.

Więcej o Dach nad głowa