Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
Asfalt do budowy nawierzchni

18-08-2016 17:52

Na dobrej drodze

Prowadzone obecnie szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad asfaltem będą miały kluczowe znaczenie dla spełnienia przyszłych wymagań dotyczących dróg.

Drogi umożliwiają przewóz osób i towarów między miastami, krajami i kontynentami. Stanowią arterie sieci transportowej, dzięki której możemy wygodnie się przemieszczać. Nie trzeba dodawać, że jesteśmy od nich uzależnieni – w Europie około 85 procent pasażerów korzysta z transportu drogowego; w ten sam sposób przewozi się również 50 procent wszystkich towarów. Łączna odległość pokonywana przez pasażerów i towary stale rośnie; w latach 1995–2015 dystans pokonywany przez użytkowników dróg na terenie UE wydłużył się o jedną piątą, a ilość transportowanych towarów zwiększyła się o niemal 20 procent.

Ponieważ wymagania, jakie muszą spełniać drogi, są coraz wyższe, naszym zadaniem jest ich właściwe utrzymanie i opracowanie rozwiązań, które sprawią, że będą one w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom. Okres eksploatacji nowoczesnych dróg asfaltowych może wynosić kilkadziesiąt lat, a jeśli zadba się o ich właściwe utrzymanie, czas ich użytkowania można znacznie wydłużyć.

Jednym ze sposobów poprawienia wytrzymałości dróg na coraz większe natężenie ruchu drogowego oraz zabezpieczenia nawierzchni jest wykorzystanie asfaltu modyfikowanego. „Obecnie dysponujemy wieloma modyfikowanymi produktami asfaltowymi stosowanymi w miejscach, w których natężenie ruchu jest skrajnie duże. Lepiszcza te pomogą nam spełnić wymagania związane z większym ruchem drogowym w przyszłości” – wyjaśnia Carl Robertus, dyrektor techniczny ds. badań asfaltu, fimy Nynas.

Przeczytaj cały artykuł tutaj. Performance Magazine 1/2016

Dalsza lektura

Dach nad głowa

Właściwy rodzaj asfaltu pozwala uniknąć kosztownych i skomplikowanych remontów dachu. Nynas to jeden z wiodących dostawców.

Więcej o Dach nad głowa

Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen

As from 1 December, Carl Robertus has the responsibility for Bitumen’s technical development at Nynas.

Więcej o Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen