Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
Asfalt do budowy nawierzchni

28-04-2015 15:39

Remedium na spękania odbite

Właściwie zaprojektowane mieszanki z wykorzystaniem specjalistycznych asfaltów otwierają nowy rozdział w technice drogowej, sprawiają, że nawierzchnie stają się odporne na wpływ ekstremalnych warunków eksploatacji. Pracownicy spółki Nynas postanowili zmierzyć się z problemem spękań odbitych i opracować takie lepiszcze, które pozwoliłoby zapobiec ich powstawaniu.

Remont starej, spękanej drogi wykonanej z betonu cementowego Niejednokrotnie wiąże się z koniecznością skruszenia całej konstrukcji i wykonaniem jej od nowa. Jest to za-bieg bardzo kosztowny, na który ze względu na ograniczony budżet nie każdego zarządcę czy właściciela drogi stać. A nawet jeśli środków nie zbywa, to wymiana całej konstrukcji, w tym proces dojrzewania nowych warstw betonu cementowego, zajmuje sporo czasu. To zaś oznacza utrudnienia w ruchu i niezadowolenie kierowców.

Drogowcy od dawna poszukiwali metody skutecznej naprawy starych nawierzchni betonowych. W pogoni za szybkim efektem dość powszechnie zaczęto wykonywać zwykłe nakładki asfaltowe, które, jak pokazała praktyka, nie sprawdziły się. W stosunkowo krótkim czasie, często już po pierwszej zimie, na nawierzchni pojawiały się spękania odbite, będące efektem nieciągłości dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Pomimo stosowania różnych rodzajów nakładek o różnej grubości,różnego rodzaju warstw pośrednich z geosyntetyków, różnych rodzajów lepiszcza modyfikowanego polimerami czy asfaltów z dodatkiem granulatu gumowego problem spękań odbitych często powraca.

Źle zaprojektowana lub źle wykonana warstwa przynosi więcej szkody niż pożytku i skraca trwałość naprawy. Po przeanalizowaniu przyczyn powstawania spękań oraz rodzajów naprężeń występujących w dolnej warstwie konstrukcji pracownicy Nynas doszli do w niosku, i ż potrzebny  jest asfalt łączący wysoką elastyczność ze sztywnością konieczną do przeciwdziałania deformacjom  powstającym podczas eksploatacji nawierzchni w wysokich temperaturach. W efekcie powstało lepiszcze o nazwie Nynas Endura F1, charakteryzujące się doskonałą urabialnością oraz zdecydowanie większym zakresem wrażliwości na oddziaływanie temperatur.

Przeczytaj cały artykuł tutaj. Infrastruktura 5-6-2015

Dalsza lektura

Dach nad głowa

Właściwy rodzaj asfaltu pozwala uniknąć kosztownych i skomplikowanych remontów dachu. Nynas to jeden z wiodących dostawców.

Więcej o Dach nad głowa