Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
  8. Bitumen Matters
Asfalt do budowy nawierzchni

28-04-2015 15:39

Remedium na spękania odbite

Właściwie zaprojektowane mieszanki z wykorzystaniem specjalistycznych asfaltów otwierają nowy rozdział w technice drogowej, sprawiają, że nawierzchnie stają się odporne na wpływ ekstremalnych warunków eksploatacji. Pracownicy spółki Nynas postanowili zmierzyć się z problemem spękań odbitych i opracować takie lepiszcze, które pozwoliłoby zapobiec ich powstawaniu.

Remont starej, spękanej drogi wykonanej z betonu cementowego Niejednokrotnie wiąże się z koniecznością skruszenia całej konstrukcji i wykonaniem jej od nowa. Jest to za-bieg bardzo kosztowny, na który ze względu na ograniczony budżet nie każdego zarządcę czy właściciela drogi stać. A nawet jeśli środków nie zbywa, to wymiana całej konstrukcji, w tym proces dojrzewania nowych warstw betonu cementowego, zajmuje sporo czasu. To zaś oznacza utrudnienia w ruchu i niezadowolenie kierowców.

Drogowcy od dawna poszukiwali metody skutecznej naprawy starych nawierzchni betonowych. W pogoni za szybkim efektem dość powszechnie zaczęto wykonywać zwykłe nakładki asfaltowe, które, jak pokazała praktyka, nie sprawdziły się. W stosunkowo krótkim czasie, często już po pierwszej zimie, na nawierzchni pojawiały się spękania odbite, będące efektem nieciągłości dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Pomimo stosowania różnych rodzajów nakładek o różnej grubości,różnego rodzaju warstw pośrednich z geosyntetyków, różnych rodzajów lepiszcza modyfikowanego polimerami czy asfaltów z dodatkiem granulatu gumowego problem spękań odbitych często powraca.

Źle zaprojektowana lub źle wykonana warstwa przynosi więcej szkody niż pożytku i skraca trwałość naprawy. Po przeanalizowaniu przyczyn powstawania spękań oraz rodzajów naprężeń występujących w dolnej warstwie konstrukcji pracownicy Nynas doszli do w niosku, i ż potrzebny  jest asfalt łączący wysoką elastyczność ze sztywnością konieczną do przeciwdziałania deformacjom  powstającym podczas eksploatacji nawierzchni w wysokich temperaturach. W efekcie powstało lepiszcze o nazwie Nynas Endura F1, charakteryzujące się doskonałą urabialnością oraz zdecydowanie większym zakresem wrażliwości na oddziaływanie temperatur.

Przeczytaj cały artykuł tutaj. Infrastruktura 5-6-2015

Dalsza lektura

Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nowo otwarta stacja załadunku autocystern w rafinerii Nynas Harburg w Hamburgu działa już na pełnych obrotach. Zautomatyzowany system zapewnia wysoką elastyczność, co pozwala nam w sposób ciągły dostarczać odbiorcom w Europie Zachodniej szerokie spektrum produktów asfaltowych.

Więcej o Załadunki asfaltu Nynas z Harburga ruszyły pełną parą

Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

Więcej o Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Na dobrej drodze

Prowadzone obecnie szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad asfaltem będą miały kluczowe znaczenie dla spełnienia przyszłych wymagań dotyczących dróg.

Więcej o Na dobrej drodze