Nowości i wydarzenia

  1. Produkt
  2. Nowości i wydarzenia
  3. Raporty z budowy
  4. Knowledge tank
  5. Nasza oferta
  6. Bezpieczeństwo
  7. Stowarzyszenia branżowe
Asfalt do budowy nawierzchni

18-08-2016 17:46

Zrównoważone rozwiązania w ramach inicjatywy ReSolution

Nynas ułatwia klientom znalezienie produktów umożliwiających obniżenie temperatury, zwiększenie trwałości i ponowne wykorzystanie materiałów.

Dzięki ciągłemu rozwojowi asfaltu i jego właściwości funkcjonalnych w ramach programu Performance Nynas wypełnia swoje zobowiązanie do zapewnienia produktów, rozwiązań i usług oferujących wartość dodaną dla przedsiębiorstw. ReSolution to najnowsza inicjatywa, której celem jest zademonstrowanie sposobu, w jaki nasze produkty mogą na różne sposoby wspierać klientów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W ramach koncepcji podkreślono zalety naszych wybranych produktów i rozwiązań oferujących wartość dodaną dzięki trzem podstawowym korzyściom: obniżeniu temperatury, zwiększeniu trwałości i możliwości ponownego wykorzystania materiałów.

Korzyści płynące z wykorzystania produktów o takich cechach są bardzo liczne. Co więcej, korzyści te są widoczne nie tylko w perspektywie krótkoterminowej. Przykładem może być obniżenie temperatury – w ten sposób nie tylko poprawia się warunki pracy podczas układania mieszanki, lecz także obniża zużycie energii, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w perspektywie długoterminowej.

Przeczytaj cały artykuł tutaj. Performance Magazine 1/2016

Dalsza lektura

Dach nad głowa

Właściwy rodzaj asfaltu pozwala uniknąć kosztownych i skomplikowanych remontów dachu. Nynas to jeden z wiodących dostawców.

Więcej o Dach nad głowa