Analizy laboratoryjne i ocena właściwości funkcjonalnych

Nasze laboratoria, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, świadczą kompleksowe usługi - od wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i przeprowadzania specyficznych badań po wydawanie specjalistycznych opinii. Ponadto możemy dokonać oceny właściwości funkcjonalnych lepiszcza oraz mieszanki asfaltowej, dzięki czemu można będzie przewidzieć, jakie będą właściwości funkcjonalne danej nawierzchni. Czytaj dalej.

Nasze laboratoria, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, świadczą kompleksowe usługi - od wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i przeprowadzania specyficznych badań po wydawanie specjalistycznych opinii. Ponadto możemy dokonać oceny właściwości funkcjonalnych lepiszcza oraz mieszanki asfaltowej, dzięki czemu można będzie przewidzieć, jakie będą właściwości funkcjonalne danej nawierzchni. Czytaj dalej.

Testy laboratoryjne i ocena właściwości użytkowych

Nasze trzy ośrodki techniczne (wszystkie posiadają certyfikat ISO) świadczą kompleksowe usługi - od wykonywania standardowych testów laboratoryjnych aż po przeprowadzanie specyficznych badań i wydawanie specjalistycznych opinii. Nasze laboratoria, specjalizujące się w badaniu mieszanek asfaltowych, są wyposażone w nowoczesny sprzęt, a ich personel to doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy. Są oni członkami licznych grup roboczych i stowarzyszeń międzynarodowych w branży asfaltowej. Dowiedziono, że kwalifikacje i doświadczenie ekspertów Nynas spełniają najwyższe standardy. W uznaniu jakości i spójności prowadzonych badań nasze skandynawskie laboratorium uzyskało akredytację i jest uprawnione do wydawania certyfikatów dotyczących naszych materiałów, a także materiałów pochodzących od innych dostawców.

Przekazywanie danych dotyczących wyników kontroli jakości

Stała jakość produktu jest priorytetem, jeśli chce się uzyskać właściwe parametry użytkowe. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy konieczne jest spełnienie wymogów ściśle określonych specyfikacji lub gdy jakość jest stale monitorowana w celu uniknięcia problemów w miejscu produkcji asfaltu. W takim przypadku możemy przeprowadzić kontrole jakości i przekazać jej wyniki, tak aby klient wiedział, że produkt odpowiada jego oczekiwaniom.

Analiza lepiszczy i emulsji

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu bardziej zaawansowanych badań dotyczących asfaltu i jego receptury, mogą Państwo zaufać kwalifikacjom specjalistów z firmy Nynas. Jesteśmy gotowi przeprowadzić wszystkie analizy lepiszcza i emulsji niezbędne do zapewnienia odpowiednich właściwości użytkowych dla każdego zastosowania.

Ocena właściwości użytkowych

Jeśli chcą Państwo upewnić się, że wybrany produkt jest w stanie spełnić swoją funkcję lub, że mieszanka asfaltowa ma odpowiednie właściwości, możemy rozwiać Państwa wątpliwości.

Dzięki specyficznym analizom, którym poddawane są wszystkie elementy składowe, jesteśmy w stanie dokonać oceny właściwości użytkowych lepiszcza oraz mieszanki asfaltowej, co z kolei pozwala przewidzieć, jakie będą właściwości użytkowe danej nawierzchni. Oceniane są takie parametry jak starzenie się asfaltu czy sposób, w jaki reaguje on na zmiany temperatury, dzięki czemu można sprawdzić, czy produkt spełnia wymogi ściśle określonych specyfikacji.