Zastosowania

Gorące mieszanki asfaltowe

 

Gorące (ang. HMA) i ciepłe (ang. WMA) mieszanki asfaltowe są technologiami bardzo uniwersalnymi i zrównoważonymi. Temperatury układania przekraczają w obu przypadkach 100°C. Uzyskiwane dzięki nim rozwiązania cechują się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi w szerokim spektrum zastosowań.

Zastosowania niskotemperaturowe

 

Stosowanie mieszanek zimnych i półciepłych obejmuje szeroki zakres technologii budowy nawierzchni, w przypadku których temperatury układania nie przekraczają 100°C. Przykładami zastosowań niskotemperaturowych i średniotemperaturowych są skropienia międzywarstwowe, utrwalania powierzchniowe i mieszanki z użyciem asfaltu spienionego.