Gorące mieszanki asfaltowe & Zastosowania niskotemperaturowe

Nynas dostarcza szeroką gamę produktów asfaltowych do stosowania w temperaturze poniżej 100°C.

Gorące mieszanki asfaltowe

Nynas dostarcza szeroką gamę produktów asfaltowych do budowy nawierzchni a także specjalistyczne lepiszcza przeznaczone do gorących mieszanek asfaltowych (HMA). HMA to uniwersalny materiał budowlany, zapewniający doskonałe parametry eksploatacyjne w wielu różnych zastosowaniach.

Potwierdzone właściwości gorących mieszanek asfaltowych w zakresie wytrzymałości, trwałości i uniwersalności stosowania dowodzą, że mieszanki te są idealnym rozwiązaniem w kontekście zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej.

Zastosowania niskotemperaturowe

Nynas dostarcza szeroką gamę produktów asfaltowych do stosowania w temperaturze poniżej 100°C. Wśród nich znajduje się asfalt do skropień międzywarstwowych , utrwalania powierzchniowego, mieszanek na zimno, mieszanek z użyciem asfaltu spienionego oraz mieszanek o obniżonej temperaturze.

Konieczność zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i emisji CO2 sprawia, że branża drogowa znajduje się pod coraz większą presją. Na szczęście wysiłki zmierzające do opracowania asfaltu, którego produkcja wymaga mniejszej ilości zasobów naturalnych i energii, zaczynają już przynosić rezultaty. Kolejnym działaniem, pozwalającym na znaczną redukcję zużycia energii jest zmniejszenie zapotrzebowania na wysokie temperatury przy produkcji asfaltu. Właśnie dlatego wprowadza się technologie mieszanek na ciepło, półciepło i na zimno .