Więcej o Programie Performance

Harmonizacja przepisów w Europie, zmiany strukturalne w zakresie finansowania robót publicznych oraz troska o środowisko naturalne – wszystkie te czynniki w coraz większy sposób wpływają na naszą codzienną pracę. Nynas stara się być zawsze o krok naprzód i zawsze ma na uwadze potrzeby swoich klientów.

Harmonizacja przepisów w Europie, zmiany strukturalne w zakresie finansowania robót publicznych oraz troska o środowisko naturalne – wszystkie te czynniki w coraz większy sposób wpływają na naszą codzienną pracę. Nynas stara się być zawsze o krok naprzód i zawsze ma na uwadze potrzeby swoich klientów.

W dzisiejszych czasach klienci oczekują trwałych i efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie budowy nawierzchni. Aby sprostać tym oczekiwaniom, opracowaliśmy Program Performance, czyli podział naszych produktów na trzy kategorie, dostosowane do różnego rodzaju wyzwań.

Każda linia produktów podzielona jest na trzy podkategorie: Regular, Extra oraz Premium.

Poniższa tabela ułatwi znalezienie produktu najbardziej odpowiadającego Państwa potrzebom.


Tabela Programu Performance

  Regular Extra Premium
Cechy Nynas Pen
Grades
Nypave Nypol Nybit Nynas
Endura
Odporność na odkształcenia * * **   ***

Wpływ na strukturę

** ** **   ***
Odporność na zmęczenie * ** **   ***
Odporność na pękanie * ** ***   ***
Wolniejsze starzenie się   ** ** * ***
Mniejsza podatność temperaturowa   * **   ***
Możliwość obróbki w niższej temperaturze   ** * ** ***
Lepsza urabialność   ***   ** **
Możliwość szybkiego przywrócenia ruchu na drodze   ** *   **
Odmładzanie   ** ** * **
Zawężona specyfikacja   ** ** ** ***
Odpowiednio dobrany surowiec   ** * *** ***
Możliwość recyklingu *** *** *** *** ***

Faktyczne parametry eksploatacyjne uzależnione są od wybranego rodzaju i klasy lepiszcza oraz od rodzaju mieszanki asfaltowej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat poszczególnych produktów w celu uzyskania zaleceń na temat potencjału danego produktu w zależności od wybranego rodzaju mieszanki i zastosowania. Informacje na temat dostępności danego produktu, czasu dostawy oraz minimalnej wielkości zamówienia uzyskają Państwo w najbliższym Biurze Sprzedaży.