Nynas ReSolution

Jeśli szukasz zrównoważenia efektów swojej pracy, Nynas ReSolution ułatwi ci życie. Dzięki nam łatwiej znajdziesz produkty, których szukasz.

Jeśli szukasz zrównoważenia efektów swojej pracy, Nynas ReSolution ułatwi ci życie. Dzięki nam łatwiej znajdziesz produkty, których szukasz.

Nynas ReSolution to przegląd produktów i rozwiązań, które pomogą ci uzyskać zrównoważone wyniki na wiele sposobów. Aby ułatwić ich właściwy dobór, pogrupowaliśmy produkty według trzech głównych kryteriów: oferowanego przez nie sposobu obniżenia temperatury, zwiększenia trwałości materiału oraz możliwości ich ponownego użycia. Nynas ReSolution będzie stale aktualizowane o produkty i rozwiązania, które odpowiadają wspomnianym wymaganiom.

Korzyści plynące z obniżenia temperatury

  • Mniejsze zużycie energii
  • Poprawa środowiska prazy


Korzyści plynące z zwiększenia trwałości materiału

  • Zwiększona żywotność produktu
  • Zmniejszenie ilości potrzebnego materiału


Korzyści plynące z ponownego użycia materiału

  • Mniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych
  • Mniejsze koszty