Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz wybór produktu

Specjaliści Nynas doskonale znają właściwości asfaltu na każdym etapie jego wykorzystania i wiedzą, w jaki sposób zachowuje się on w różnych warunkach. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełne wsparcie co do wyboru właściwego produktu bądź zaprojektowania produktu według Państwa wymogów, tak aby uzyskany efekt był optymalny. Czytaj dalej.

Specjaliści Nynas doskonale znają właściwości asfaltu na każdym etapie jego wykorzystania i wiedzą, w jaki sposób zachowuje się on w różnych warunkach. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełne wsparcie co do wyboru właściwego produktu bądź zaprojektowania produktu według Państwa wymogów, tak aby uzyskany efekt był optymalny. Czytaj dalej.

Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz wybór produktu

Specjaliści firmy Nynas doskonale znają właściwości mieszanek asfaltowych i wiedzą, w jaki sposób zachowują się one w różnych warunkach. Dlatego możemy polecić Państwu rozwiązania, które na przykład umożliwią zbudowanie nawierzchni doskonale radzącej sobie z dużym natężeniem ruchu drogowego, pozwalającej na obniżenie poziom hałasu, skrócenie czasu wyłączenia drogi z użytkowania w przypadku napraw oraz zastosowanie niższej temperatury w celu zaoszczędzenia energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Innymi słowy, możemy zapewnić pełne wsparcie w wyborze lub opracowaniu właściwego produktu "na miarę", tak aby uzyskany efekt był optymalny.

Wybór optymalnego produktu

Gdy dokonuje się wyboru produktu dla konkretnego zastosowania, należy uwzględnić kilka ważnych czynników, takich jak obecne i przyszłe natężenie ruchu, klimat, ale także wszystkie koszty ponoszone przez cały okres realizacji przedsięwzięcia  zarówno krótkoterminowe koszty budowy, jak i koszty związane z całym okresem użytkowania, w tym koszty konserwacji i napraw. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, możemy pomóc w znalezieniu właściwego produktu odpowiedniego dla danej nawierzchni lub rodzaju zastosowania. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz kompleksową ofertę produktów.

Produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb

W firmie Nynas dużą wagę przywiązujemy do rozwoju produktów asfaltowych realizowanego we współpracy z naszymi klientami. Załóżmy, na przykład, że wraz ze swoim klientem chcą Państwo pokonać dotychczasowe ograniczenia i uściślić specyfikację w celu uzyskania jakości idealnie odpowiadającej danemu zastosowaniu. Możemy pomóc w dostosowaniu produktów do indywidualnych potrzeb, tak aby nasi klienci mieli pewność, że uzyskają odpowiednie parametry użytkowe, odpowiadające ich wymogom. Nie mówmy o standardach dostępnych obecnie. Porozmawiajmy o tym, co możemy osiągnąć w przyszłości dzięki współpracy.