Szkolenia i BHP

Jako ekspert w zakresie mieszanek asfaltowych Nynas ma w swojej ofercie różne programy szkoleniowe, seminaria oraz szkolenia dotyczące tematyki związanej z asfaltami, emulsjami, polimeroasfaltami (PMB), itp. Oferujemy również szkolenia w zakresie wszystkich kwestii BHP związanych z naszą branżą. Czytaj dalej.

Jako ekspert w zakresie mieszanek asfaltowych Nynas ma w swojej ofercie różne programy szkoleniowe, seminaria oraz szkolenia dotyczące tematyki związanej z asfaltami, emulsjami, polimeroasfaltami (PMB), itp. Oferujemy również szkolenia w zakresie wszystkich kwestii BHP związanych z naszą branżą. Czytaj dalej.

Szkolenia i BHP

Poszerzanie wiedzy na temat asfaltu jest bardzo ważne. Odpowiednie szkolenia ułatwiają wybór właściwego produktu i zastosowanie go w odpowiedni sposób w celu uzyskania wymaganych właściwości  bez żadnych niepożądanych efektów ubocznych. Jako ekspert w zakresie mieszanek asfaltowych firma Nynas ma w swojej ofercie różne programy, seminaria oraz szkolenia na tematy związane z asfaltami, emulsjami, polimeroasfaltami, itp. Oferujemy również szkolenia w zakresie wszystkich kwestii BHP związanych z naszą branżą. Dzięki naszym programom szkoleniowym Państwa pracownicy mogą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę.

Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb

W firmie Nynas wiemy jak dostosować szkolenia oraz proces wymiany wiedzy do potrzeb konkretnych odbiorców  kierownictwa operacyjnego, kierowników technicznych, nabywców czy pracowników w terenie. Znając specyficzne potrzeby klientów, jesteśmy w stanie opracować indywidualne pakiety szkoleń dla wszystkich poziomów Państwa firmy. Jesteśmy doskonale przygotowani do prowadzenia szkoleń dotyczących wszystkich aspektów: właściwości chemicznych produktów asfaltowych, przeprowadzania prób mieszanek asfaltowych, emulsji i zastosowania lepiszczy. Szkolenia mogą się odbywać na miejscu w Państwa firmie, w siedzibie firmy Nynas bądź we współpracy z innymi organizacjami z branży.

Szkolenie na miejscu dotyczące bezpiecznego transportu, dostawy i prezechowywania

Z asfaltem należy obchodzić się ostrożnie. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie szkoleń dla Państwa pracowników, którzy dzięki nim będą potrafili właściwie postępować z tym materiałem. Porady dotyczące bezpieczeństwa muszą być dostosowane do warunków panujących w danym miejscu. Tylko wówczas można dostrzec wyzwania i znaleźć właściwe rozwiązania. Dlatego właśnie doradztwo i szkolenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie transportu, dostawy i przechowywania asfaltów realizujemy na miejscu u klienta. Szkolenia obejmują wszystkie ważne aspekty zasad BHP związanych z asfaltem.

Seminaria i panele dyskusyjne

Jako międzynarodowy lider w branży gromadzimy informacje na temat asfaltu i najnowszych rozwiązań branżowych z całego świata. Dzięki obecności w całej Europie możemy śledzić kierunek rozwoju rynku. Swoje obserwacje i poglądy dotyczące przyszłych rozwiązań możemy przekazać podczas organizowanych przez nas, dostosowanych do Państwa seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych różnym aspektom działania branży asfaltowej: trendom, nowym metodom produkcji, nowym zastosowaniom, przyszłym możliwościom, kwestiom ochrony środowiska oraz technologii sporządzania mieszanek i ich stosowania.

Omawiane kwestie mogą dotyczyć zmian w przemyśle rafineryjnym, receptur emulsji asfaltowych, właściwości asfaltu umożliwiających wytworzenie określonej mieszanki polimeroasfaltowej, metod badania asfaltu oraz porównania różnych klas i rodzajów asfaltu.

Niekiedy te seminaria i panele dyskusyjne organizowane są w taki sposób, by umożliwić komunikację dwukierunkową - między nami i Państwem, naszymi klientami; czasami w dyskusji bierze udział większa grupa osób.