Doga Krajowa S10 (Montaniec, Polska)

Nybit E 85 jest specjalnym lepiszczem do produkcji emulsji, wytwarzanym zgodnie z normą EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.
NYNAS BITUMEN NYBIT E 85
  • TYP STRONY Autostrada
  • PRODUKT Nybit E 85


Nybit E 85 jest specjalnym lepiszczem do produkcji emulsji, wytwarzanym zgodnie z normą EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.

Nybit E 85 jest specjalnym lepiszczem do produkcji emulsji, wytwarzanym zgodnie z normą EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.

Wymagania

Specjalistyczna firma zajmująca się technologiami na zimno postanowiła zademonstrować w Polsce, że technologia mikrodywaników może zapewnić bardzo cienką i wyjątkowo trwałą nawierzchnię nawet na drogach o dużym natężeniu ruchu. Odcinek długości 600m na jednej z dróg krajowych pokryto mikrodywanikiem o grubości 15 mm.

Rozwiązanie

Wykonawca eksperymentalnego zadania, Emulex Kalinowski, to lokalna firma specjalizująca się w technologiach emulsyjnych na zimno , która wykorzystała emulsję opartą na asfalcie grupy produktów Extra firmy Nynas. Obecnie, po wielu miesiącach eksploatacji przy dużym ruchu, nawierzchnia nadal doskonale się sprawdza. Eksperyment wykazał, że cienkie nawierzchnie wykonywane na zimno mogą - w pewnych warunkach - stanowić alternatywę dla innych typów nawierzchni

Szczegóły

Drogą krajową S10 pomiędzy Szczecinem a Motańcem, w północno-zachodniej części kraju, jeździ dziennie 17 000 pojazdów, z czego 12% to pojazdy ciężarowe.

Materiały użyte do wykonania nawierzchni zostały starannie dobrane. W składzie mieszanki emulsyjno mineralnej mikrodywanika na S10 znalazła się mieszanka kruszywa, składająca się z granitu o uziarnieniu 8 mm oraz drobnoziarnistego kruszywa 2 mm (stanowiącego 40% mieszanki). Ponieważ nawierzchnia musiała przenosić duże obciążenia do wyprodukowania emulsji zastosowano asfalt o penetracji 70/100. Mieszanki dla nawierzchni w postaci mikrodywanika, układane na zimno, wykorzystują specjalne wolnorozpadowe emulsje asfaltowe, których jakość jest niezwykle ważna.

Emulex był odpowiedzialny za produkcję emulsji i zwrócił się do swojego preferowanego dostawcy - Nynas. Wspólnie uzgodniono, że do tego zadania najlepiej wykorzystać do produkcji emulsji asfalt Nybit E 85. W ofercie produktów Extra firmy Nynas, Nybit E 85 to lepiszcze specjalnie opracowane do wytworzenia emulsji o większej przyczepności do wielu różnych rodzajów kruszyw. Emulsje te dają większą swobodę wyboru kruszywa mają lepszą kohezję i wiekszą odporność na utwardzanie fizyczne.

Układanie nawierzchni firma Emulex rozpoczęła na początku września 2010 roku. Najpierw usunięto pęknięcia i dziury na odcinku eksperymentalnym drogi S10, przygotowując ją pod ułożenie nowego materiału. Następnie, wykorzystując układarkę Breining SP8000 Slurrypaver, firma Emulex wymieszała emulsję i położyła mikrodywanik w dwóch warstwach, o łącznej grubości 15mm. Prace przebiegły sprawnie i szybko, a droga wyłączona była z ruchu jedynie przez godzinę.

Po surowej zimie 2010/2011, nawierzchnię poddano kontroli, aby określić jej stan zużycia. Nie wykazała ona oznak degradacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak nawierzchnia zachowuje się przy obciążeniu dużym ruchem. Odcinek eksperymentalny znajduje się pod stałą obserwacją .

Do pobrania informacja jak Nybit E 85 był wykorzystany do wykonania Doga Krajowa S10, pdf. 

MIEJSCE ZADANIA Doga Krajowa S10 (Montaniec, Polska)

ZADANIE Mikrodywanik układany na zimno jako warstwa ścieralna drogi o duzym natężniu ruchu

KLIENT Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie

WYKONAWCA NAWIERZCHNI Emulex Kalinowski

PRODUCENT MIESZANKI Emulex Kalinowski

DATA Wrzesien 2010 - Maj 2011

 

Kontakty

Grzegorz Sochanski

General Manager

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

I’m in charge of Nynas activity in Poland since 1994. As engineer I promote effective solutions supporting sustainable development.

Ilona Bandosz

Sales Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

Pawel Andrzejewski

Area Sales Manager

phone number +48 91 46 23 121
email number Send an email

Renata Plackowska

Management Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email