Nowe Zawady Poznan

Nypave FX 25 PL jest specjalnie zaprojektowanym asfaltem do mieszanek o wysokim module sztywności WMS (EME ) zgodnie z EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.
NYNAS BITUMEN NYPAVE FX 25 PL
  • TYP Autostrada
  • PRODUKT Nypave FX 25 PL


Nypave FX 25 PL jest specjalnie zaprojektowanym asfaltem do mieszanek o wysokim module sztywności WMS (EME ) zgodnie z EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.

Nypave FX 25 PL jest specjalnie zaprojektowanym asfaltem do mieszanek o wysokim module sztywności WMS (EME ) zgodnie z EN 12591 oraz specyfikacją Nynas.

Opis zadania

W celu usprawnienia ruchu pojazdów w newralgicznej części miasta Poznania postanowiono wybudować ulicę dwujezdniową o długości 1,13km łączącą rondo Śródka ze skrzyżowaniem ulicy Prymasa Hlonda z ulicą Głowną . Wartość kontraktu to 40 mln zł

Przyjęte rozwiązanie

Ze względu na duże obciążenie ruchem – duży udział pojazdów ciężkich zastosowano konstrukcję nawierzchni o Wysokim Module Sztywności (WMS ) –EME wg. francuskiej nomenklatury z zastosowaniem lepiszcza Nypave FX25 PL.

Opis technologii

Projektowanie nawierzchni o wysokim module sztywności (WMS) polega na wykonaniu warstwy podbudowy i wiążącej nawierzchni jako pakietu połączonych ze sobą dwóch warstw betonu asfaltowego z zastosowaniem twardego asfaltu o penetracji 20/30.

Konstrukcja taka ma zapewnić nawierzchni nośność , długowieczność ,odporność na deformacje i spękania termiczne oraz zmęczeniowe.

W specyfikacji technicznej postawiono następujące wymagania mechaniczne dla nawierzchni:

  • Zespolony moduł sztywności minimalny 16 000 MPa w temp.
  • 10*C Odporność na koleinowanie w warstwie podbudowy max 7,5%
  • Odorność na koleinowanie w warstwie wiążącej max 5%

Aby spełnić te wymagania w Laboratorium GDDKIA w Poznaniu zaprojektowano mieszankę betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i podbudowy z zastosowaniem 5,1% lepiszcza Nypave 25FXPL( które zapewnia uzyskanie tak wysokich parametrów) i kruszywa bazaltowego o uziarnieniu 0/16mm oraz o małej zawartości wolnych przestrzeni 4,1%.

Projekt całej nawierzchni objął wykonanie konstrukcji składającej się z 12 cm podbudowy połaczonej z 8 cm warstwy wiążącej . Jako warstwę ścieralną ze względu na ograniczenie hałasu zastosowano SMA 0,8 o grubości 3cm z użyciem asfaltu modyfikowanego Nypol86 . Zagęszczania dokonano dwoma stalowymi walcami wibracyjnymi o ciężarze 8 i 10 T .

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu uległa zmniejszeniu grubość warstwy podbudowy i wiążącej do 20cm z tradycyjnej około 25cm, która zapewnia wysoką nośność , trwałość i długowieczność oraz odporność na spękania nawierzchni.

Do pobrania informacja jak Nypave FX 25 PL był wykorzystany do wykonania Nowe Zawady Poznan, Poland, pdf.

 

MIEJSCE INWESTYCJI Nowe Zawady Poznań

 

ZADANIE Ulica dwujezdniowa łącząca rondo Śródka ze skrzyżowaniem ulicy Prymasa Hlonda z ulicą Główną

 

INWESTOR ZDM Poznań

 

DATA Marzec - Paldziernik 2010

Kontakty

Grzegorz Sochanski

General Manager

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

I’m in charge of Nynas activity in Poland since 1994. As engineer I promote effective solutions supporting sustainable development.

Ilona Bandosz

Sales Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

Pawel Andrzejewski

Area Sales Manager

phone number +48 91 46 23 121
email number Send an email

Renata Plackowska

Management Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email