Ulica Wierzbowa Wysogotowo pod Poznaniem

Lepiszcze Nyfoam 85, jest specjalstycznym lepiszcem do uzyskania najlepszych i przewidywalnych parametrów spieniania asfaltu. Produkowany jest zgodnie z normą EN12591 oraz specyfikacją.
NYNAS BITUMEN NYFOAM 85
  • SITE TYPE Lokalne drogi
  • PRODUKT Nyfoam 85   

 

Lepiszcze Nyfoam 85, jest specjalstycznym lepiszcem do uzyskania najlepszych i przewidywalnych parametrów spieniania asfaltu. Produkowany jest zgodnie z normą EN12591 oraz specyfikacją.

Opis zadania

W celu usprawnienia ruchu pojazdów w newralgicznej części miasta Poznania postanowiono wyremontować fragment ulicy dwujezdniowej na długości 500m., pomiędzy ulicami św. Wawrzyńca, a Jana Henryka Dąbrowskiego.

Przyjęte rozwiązanie

Zdecydowano się na wykonanie remontu drogi techniką głębokiego recyklingu z asfaltem spienionym. Jako lepiszcza użyto, specjalnie dobranego do procesów spieniania, asfaltu z grupy Extra - Nyfoam 85. Przed przystąpieniem do prac zasadniczych, w celu określenia ogólnego rodzaju oraz stanu nawierzchni wykonano odwierty kontrolne i stwierdzono, że konstrukcja nawierzchni składa się z warstwy bitumicznej o grubości od 6,5 do 10cm oraz warstwy podbudowy z żużla paleniskowego o grubości od 15 do 20cm. Postanowiono wykonać recykling z użyciem asfaltu spienionego do głębokości 20cm, a na wierzch ułożyć 5cm warstwy wiążącej i 4cm ścieralnej z betonu asfaltowego.

Ze względu na nowatorski charakter tej technologii w Polsce postanowiono etap recyklingu przeprowadzić w formie pokazu dla zaproszonych gości.

Opis technologii

Technologia oparta na wykorzystaniu asfaltu spienionego została odkryta w połowie lat 50-tych, w Stanach Zjednoczonych, a jej rozwój przypada na lata 90-te. Asfalt spieniony jest lepiszczem działającym stabilizacyjnie w temperaturze otoczenia. Pęcherzyki wytworzone przez dodanie ok. 2% wody do gorącego, o temperaturze ok. 180˚C asfaltu, powstają w wyniku natychmiastowej przemiany wody w parę, której towarzyszy 1500-krotne zwiększenie objętości wody. Zwiększając objętość woda porywa cząsteczki asfaltu z sobą tworząc asfaltową pianę i jednocześnie znacznie obniżając lepkość asfaltu w temperaturze poniżej 100˚C.

Po dodaniu do spienionego asfaltu kruszywa cienkie pęcherzyki pękają, a cząstki asfaltu otaczają najmniejsze ziarna kruszywa tworząc swego rodzaju punkty zgrzewcze, unieruchamiające kruszywo o większej średnicy. Po zagęszczeniu tworzy się związana, elastyczna masa, w której większe ziarna są ściśnięte, wymuszając silne przyleganie znajdujących się pomiędzy nimi, otoczonych lepiszczem drobin. Cząsteczki asfaltu nadają mieszance odporność na rozciąganie, powstające z powodu odkształceń pod obciążeniem. Powstaje w ten sposób szczelna, odporna na spękania i działanie wody warstwa.

Ze względu na swój skład, niektóre rodzaje asfaltów, a w szczególności asfalty wytwarzane z ropy naftowej pochodzenia wenezuelskiego pienią się dużo lepiej niż inne. Firma Nynas produkująca lepiszcza głównie z tej ropy ma w swojej ofercie gamę asfaltów specjalnych, wybranych do procesów spieniania, o nazwie handlowej Nyfoam.

W Polsce istnieje wiele dróg o złym stanie technicznym. Wymagają one praktycznie natychmiastowego remontu. Niestety często w budżetach zarządców tych dróg nie ma wystarczających środków na kompleksową naprawę. Technologia głębokiego recyklingu z użyciem asfaltu spienionego umożliwia wykonanie nowej warstwy nośnej przy wykorzystaniu materiałów z istniejącej drogi, obniżając tym samym koszty materiałów i transportu.

Po zabezpieczeniu powierzchni ułożonej warstwy, np. poprzez natrysk mieszanki mineralno - emulsyjnej, wykonanie kolejnych warstw można odsunąć w czasie. Daje to możliwość rozłożenia kosztów remontu w czasie, na kilka okresów budżetowych.

Do wykonania naprawy ulicy Wierzbowej w Wysogotowie wykorzystano recykler firmy Wirtgen, model WR 2500, wyposażony w listwę z dyszami do spieniania asfaltu.

Przed przystąpieniem do robót pobrano próbki materiału ze starej drogi. Po wykonaniu badań okazało się, że ze względu na dużą zawartość popiołów w warstwie frezowanej należy doziarnić remontowaną warstwę ilością ok. 20% kruszywa. W wyniku przeprowadzonych testów ustalono ilość asfaltu na 2.5% oraz dodatek 2% wody i 1% cementu.

Ponieważ recykling w tej technologii wykonywany był po raz pierwszy prace podzielono na dwa dni. Pierwszy dzień był poświęcony na ustawienie optymalnych parametrów pracy, w drugim dniu zaplanowano wykonanie odcinka w obecności zaproszonych gości. Inwestor wyraził zgodę na taką zmianę mimo wydłużenia o jeden dzień remontu, gdyż czas zamknięcia drogi praktycznie nie uległ zmianie. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia niemal natychmiast po zakończeniu prac droga była otwierana dla ruchu. Skrócenie czasu zamknięcia drogi tylko do czasu wykonywania prac to duża korzyść stosowania asfaltu spienionego. Już w trakcie pierwszego dnia ujawniły się dodatkowe zalety tej technologii. Zaskoczeniem dla wykonawcy, przyzwyczajonego do tradycyjnych metod był fakt, że ani deszcz, ani stojące na drodze kałuże w żaden sposób nie wpływały, na jakość układanej warstwy. Mimo padającego deszczu bardzo szybko udało się uzyskać dobre parametry mieszanki i wykonać połowę odcinka.

W dzień pokazu była słoneczna pogoda i zaproszeni goście mogli podziwiać jak szybko postępuje recykling i jak powstaje nowa warstwa nośna drogi. Przed samym pokazem odbyło się spotkanie w siedzibie wykonawcy – firmy Aprivia S.A., podczas którego zaprezentowano założenia technologii i etapy przygotowań do projektu.

Podsumowanie

W porównaniu z dotychczas stosowanymi technologiami proces naprawy dróg z wykorzystaniem asfaltu spienionego Nyfoam 85 może przynosić konkretne oszczędności. Spieniony asfalt to rozwiązanie technologiczne coraz częściej stosowane w nowoczesnej budowie i konserwacji dróg. Od momentu wprowadzenia go do użytku stał się użytecznym składnikiem służącym do produkcji lepkosprężystych warstw podbudowy lub warstwy wiążącej. Trwa krócej i jest tańszy w odniesieniu do kosztów konstrukcji nawierzchni, pozwala na wykorzystanie całego materiału z remontowanej nawierzchni praktycznie bez względu na jego skład, ponieważ występujące w starych drogach, materiały szkodliwe dla zdrowia, takie jak np. smoła zostają szczelnie zamknięte w nowej warstwie i nie ma ryzyka przedostania się ich do środowiska. Dużą zaletą jest też niewrażliwość na warunki atmosferyczne.

Nowa w Polsce technologia spełniła oczekiwania inwestora i spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości tym bardziej, że wzrasta zainteresowanie technologiami na zimno, a kontynuacją i rozwinięciem tej metody jawi się wytwarzanie mieszanek asfaltowych „na ciepło”, w temperaturze poniżej 100˚C, gdzie asfalt spieniony dozuje się specjalnymi dyszami bezpośrednio do bębna mieszalnika w otaczarki – technologia LT-asphalt.

Do pobrania informacja jak Nyfoam 85 był wykorzystany do wykonania UL. wierzbowa, wysogotowo pod poznaniem, pdf.

MIEJSCE INWESTYCJI Ulica Wierzbowa Wysogotowo pod Poznaniem 

 

ZADANIE Odtworzenie zniszczonej nawierzchni, prezentacja technologii glebokiego recyklingu z asfaltem spienionym Nyfoam 85;

 

INWESTOR Aquanet S.A. Poznan

 

WYKONAWCA Aprivia S.A., spolka grupy kapitalowej PBG;

 

DATA 29/30 wrzesnia 2009 roku

 

 

Kontakty

Grzegorz Sochanski

General Manager

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

I’m in charge of Nynas activity in Poland since 1994. As engineer I promote effective solutions supporting sustainable development.

Ilona Bandosz

Sales Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email

Pawel Andrzejewski

Area Sales Manager

phone number +48 91 46 23 121
email number Send an email

Renata Plackowska

Management Assistant

phone number +48-91-4623121
email number Send an email