Hållbar utveckling

Nynas strävar efter att proaktivt bidra till en hållbar utveckling genom att visa förbättringar när det gäller vilken påverkan våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Nynas åtagande när det gäller hållbar utveckling speglas i företagets bolagsstyrning och i koncernens policy för hållbar utveckling. Vår Hållbarhetsrapport är tillgänglig på engelska och från och med 2017 en del av årsredovisningen som finns under Annual reports. 

Här är några exempel på hur våra produkter kan bidra till en hållbar utveckling, till exempel hur de kan återvinnas och förbruka mindre energi när de används. På så sätt stödjer vi även våra kunders ambitioner, så att de i sin tur kan uppfylla sina kunders krav.

Smarta transporter – bra för miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet

Genom att kombinera olika transportsätt kan resurserna utnyttjas effektivare samtidigt som miljöpåverkan minskar. Nynas är ledande i utvecklingen mot mer flexibla och mindre resurskrävande bitumenleveranser i Europa.

Läs mer om Smarta transporter – bra för miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet

Mindre trafikstörningar

Med hjälp av en specialutformad metod är det möjligt att släppa på trafiken utan större begränsningar flera dagar tidigare än normalt efter ett vägarbete.

Läs mer om Mindre trafikstörningar

Tänk kallt

Förutom att vara kostnadseffektiv kan kalltekniken bidra till att minska miljöpåverkan genom såväl lägre energiförbrukning som ökad andel återvinning och mindre trafikstörningar. Erfarenheterna från bland annat Storbritannien, Litauen och Sverige gör att tekniken står inför ett kommersiellt genombrott.

Läs mer om Tänk kallt

Kraftfull olja för bättre miljö

I takt med att intresset för vindkraften ökar ställs allt större tekniska krav på utrustningen. Även Nynas är med och bidrar till den fortsatta utvecklingen.

Läs mer om Kraftfull olja för bättre miljö

Mot minskade CO2-utsläpp

Tack vare flera miljöinriktade investeringar har utsläppen av koldioxid från raffinaderiet i Nynäshamn kunnat reduceras med över hundratusen ton per år.

Läs mer om Mot minskade CO2-utsläpp

Tystare vägar

Intensivare trafik och fler bostäder i tättbebyggda områden gör att det krävs betydande insatser för att minska trafikbullret. Ett sätt är att öka användningen av bullerdämpande vägbeläggningar.

Läs mer om Tystare vägar