Miljödata för Nynas raffinaderier

Miljödata som rapporteras ingår i de data som bolaget rapporterar till myndigheterna.

RAFFINADERIET I NYNÄSHAMN 2018 2019 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 1,1 Mton 
råolja
 0,9 Mton 
råolja
1,8 Mton
Utsläpp   
Olja till vatten  0,46 mg/l  0,38 mg/l  1,1 mg/l
SO2 till luft  228 ton 284 ton 500/530 ton*
NOx till luft  32 ton 34  ton 125 ton
CO2 utsläpp** 145 135 ton 116 474 ton  
Energianvändning 3120 TJ 3364 TJ  
       

*) gräns för år med underhållsstopp
**) direkta utsläpp så som rapporterats i EU ETS

       
RAFFINADERIET I GÖTEBORG 2018 2019 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 0,216 Mton råolja 0,345  Mton råolja 0,8 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten       
- WWTP Raffinaderi 0,33 mg/l  0,33  mg/l   3 mg/l opolära kolväten
- WWTP Bergrum 0,4 mg/l & 0,05 mg/l 0,066 mg/l & 0,013 mg/l 3 mg/l alifater & 1 mg/l aromater
SO2 till luft  12,4 ton 27,8 ton 0.05% S i eldningsolja
 NOx till luft  28,5 ton 23,2 ton 30 ton  
CO2 utsläpp*  21 853 ton  27 721 ton  
Energianvändning  343,4 TJ 417,5 TJ     
       
 
       
RAFFINADERIET I HARBURG 2018 2019 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 1,087 Mton råolja 1,057  Mton råolja 1,825 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten  0,13 mg/l 0,13 mg/l  2 mg/l
SO2 till luft  31,2 ton 36,4 ton ~125 ton
NOx till luft  72,8 ton 66,6 ton ~318 ton
CO2 utsläpp  154 115 ton 150 392  ton  
Energianvändning 3255 TJ 3156 TJ