Miljödata för Nynas raffinaderier

Miljödata som rapporteras ingår i de data som bolaget rapporterar till myndigheterna.

RAFFINADERIET I NYNÄSHAMN 2017 2018 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 1,1 Mton 
råolja
1,1 Mton 
råolja
1,8 Mton
Utsläpp   
Olja till vatten  0,36 mg/l   0,46 mg/l  1,1 mg/l
SO2 till luft  209 ton  228 ton 500/530 ton*
NOx till luft  29 ton  32 ton 125 ton
CO2 utsläpp** 147 379 ton  145 135 ton  
Energianvändning 3082 TJ  3120 TJ  
       

*) gräns för år med underhållsstopp
**) direkta utsläpp så som rapporterats i EU ETS

       
RAFFINADERIET I GÖTEBORG 2017  2018 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 0,432 Mton råolja  0,216 Mton råolja 0,8 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten       
- WWTP Raffinaderi 0,86 mg/l  0,33 mg/l   3 mg/l opolära kolväten
- WWTP Bergrum 0,8 mg/l & 0,04 mg/l 0,4 mg/l & 0,05 mg/l 3 mg/l alifater & 1 mg/l aromater
SO2 till luft  9,0 ton  12,4 ton 0.05% S i eldningsolja
 NOx till luft  21,7 ton  28,5 ton 30 ton  
CO2 utsläpp* 30 308 ton  21 853 tpn  
Energianvändning 456,8 TJ  343,4 TJ     
       
 
       
RAFFINADERIET I HARBURG 2017 2018 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 1,071 Mton råolja  1,087 Mton råolja 1,825 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten 0,16 mg/l  0,13 mg/l  2 mg/l
SO2 till luft 16 ton  31,2 ton ~125 ton
NOx till luft  71 ton  72,8 ton ~318 ton
CO2 utsläpp 160 217 ton  154 115 ton  
Energianvändning 3339 TJ  3255 TJ