Miljödata för Nynas raffinaderier

Miljödata som rapporteras ingår i de data som bolaget rapporterar till myndigheterna.

RAFFINADERIET I NYNÄSHAMN  2016 2017 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 1,1 Mton 
råolja
1,1 Mton 
råolja
1.8 Mton
Utsläpp   
Olja till vatten  0,62 mg/l 0.36 mg/l   5 mg/l / 1,1 mg/l
SO2 till luft  230 ton 209 ton 500/530* ton
NOx till luft  32 ton 29 ton 125 ton
CO2 utsläpp** 141 500 ton 147 379 ton  
Energianvändning 3156 TJ 3082 TJ  
       

*) gräns för år med omsättning till underhållsstopp
**) direkta utsläpp så som rapporterats i EU ETS   

       
RAFFINADERIET I GÖTEBORG 2016 2017  Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 0,395 Mton 
råolja
0,432 Mton 
råolja
0,8 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten       
- WWTP Raffinaderi 2,1 mg/l 0.86 mg/l  3 mg/l opolära kolväten
- WWTP Bergrum 0,7 mg/l & 0,03 mg/l 0.8 mg/l & 0,04 mg/l 3 mg/l alifater & 1 mg/l aromater
SO2 till luft  8,9 ton 9.0 ton 0.05% S i eldningsolja
 NOx till luft  21,6 ton 21.7 ton 30 ton  
CO2 utsläpp* 29 360 ton 30 308 ton  
Energianvändning 449,6 TJ 456.8 TJ     
       

*) ökade på grund av nya emisionsmätningar som även inkluderar tidigare okända källor

       
RAFFINADERIET I HARBURG 2016 2017 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 0,647 Mton råolja* 1,071 Mton råolja 1,825 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten 0,16 mg/l 0,16 mg/l  2 mg/l
SO2 till luft 44 ton 16 ton ~125 ton
NOx till luft  54 ton 71 ton ~318 ton
CO2 utsläpp 117 583 ton 160 217 ton  
Energianvändning 2650 TJ 3339 TJ  
       

*) Råolja + råmaterial för vidareförädling