Påverkan på lokalsamhället

Eftersom vi är ett oljebolag är vi väl medvetna om att vi har ett stort ansvar mot våra grannar och miljön.

Alla som bor i närheten av ett raffinaderi har funderingar kring säkerheten och miljön. Därför räcker det inte för oss att vara en god granne – vi måste vara en väldigt bra granne. Vi har också en positiv effekt på lokalsamhället. I Nynäshamn är vårt raffinaderi t.ex. stadens största arbetsgivare, och förutom arbetstillfällen bidrar vi även med skatteintäkter.