Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron

 

Ögonblicket
09:30
05 juli
Sundsvall, Sverige

I takt med ökad vaccinering är det åter möjligt att börja träffas igen ute på anläggningarna, givetvis i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Under en av sommarens varmaste dagar besökte Fredrik Andersson, som är ansvarig för Nynas bitumenförsäljning i norra Sverige, Skanskas asfaltverk i Sundsvall. Där träffade han produktionschef Viktor Petersson för att diskutera kommande leveranser, säkerhet vid hantering av bitumen och pågående vägprojekt.

Asfaltverket, som invigdes 2016, är ett av de större i norra Sverige med en produktionskapacitet på 240 ton per timme och möjlighet att tillverka både lågtempererad asfalt och blandningar som innehåller en betydande andel återvunnen asfalt. Under hösten kommer Nynas att leverera bitumen till anläggningens asfaltsproduktion för Skanskas olika projekt i regionen.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Hållbarhet

Nya grepp för återvinning

Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

Projekt

Förstärkning med hållbarhetsprofil

Återanvändning, mindre behov av materialtransport och utökad livslängd gör att djupstabilisering är en resurssnål förbättringsmetod.

Projekt

Signifikant reducerad klimatpåverkan

Genom att använda ett polymermodifierat bindemedel (PMB) som innehåller biogent material ökar beläggningens livslängd samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Intervjun

För ett hållbart samhälle

Precis som samhället i stort har Nynas ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Johan Andersson berättar mer om vägen till ett minskat klimatavtryck.

Karin Hennung, Product HSE

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.