Säkerhet

Säkerhetsgenomgång på asfaltverket

Bitumen Matters följde med när Nynas besökte byggföretaget NCCs asfaltverk nära Arlanda flygplats.

Säkerhet

Kunskap – nyckeln till säkra leveranser

Bitumen levereras varm och därför behövs noggranna rutiner för att minimera risken för till exempel brännskador. Säkerhet är något som transportföretaget Kördel ständigt har i fokus.

Field silo
Hållbar utveckling

Nu kör vi vidare med biobränsle

I Sverige transporteras numera alla Nynas bitumenprodukter med tankbilar som nästan uteslutande körs med biobränsle.

Säkerhet

Observera, tänk & agera i alla lägen

För att alla anställda ska kunna gå hem oskadda varje dag måste var och en ta ett personligt ansvar. Bitumen Matters har besökt anläggningen för specialprodukter (SPP) på raffinaderiet i Eastham.

Noterat

En väg som är så smart att den kommer att kunna ladda din bil.

Bloomberg om utvecklingen av intelligenta motorvägar i Kina.
Mer på bloomberg.com


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.

Shadi Tentak & Mansour Ahadi
Ögonblicket
10:00
16 juli
Arlanda, Sverige

I närheten av Arlanda flygplats har NCC ett av sina asfaltverk. Här tar företagets svenska regionchef Mansour Ahadi, till höger, emot Shadi Tentak, distributionschef Nynas Bitumen Nordic. Syftet med mötet är att genomföra en säkerhetsgenomgång av anläggningens lossningsplatser för bitumen. NCC har tillsammans med Nynas tagit fram ett tiopunktsprogram för att minimera risken för personskador. I besiktningen undersöks bland annat nödduschar, avstängningsventiler vid lossningsanslutningar, nivåmätare och överfyllnadslarm.

En dynamisk 90-åring

I oktober 1928 anlände S/S British Earl med den första lasten råolja till det nybyggda raffinaderiet i Nynäshamn. Historien om Nynas kunde ta sin början. Forskning och utveckling var redan från starten en stark drivkraft för verksamheten. Nynas var till exempel ett av de första företagen i Europa med att tillverka bensin med högt oktantal. Den internationella energikrisen i mitten av 1970-talet innebar en omställning från ett litet svenskt oljebolag till en internationell aktör med inriktning på specialprodukter. I dag är Nynas en av Europas ledande bitumenleverantörer och även världsledande inom nafteniska specialoljor.