Diskussionen: Rekrytera nya talanger

Det krävs en rad insatser för att attrahera nya grupper och därmed öka mångfalden i branschen. I annat fall hotar en allvarlig framtida kompetensbrist. Tre experter diskuterar.

Inblick: IMO 2020 – business as usual eller ändrad spelplan?

Det nya svaveldirektiv för fartygsbränslen som träder i kraft nästa år kommer att påverka oljeraffinaderierna. Men hur påverkas bitumenbranschen? I den här artikeln presenterar Nynas sin syn på några av de viktigaste aspekterna.

Kvinnor i vägbranschen

Tre framgångsrika kvinnor om att göra karriär i en mansdominerad bransch.

Diskussionen: Det europeiska vägnätet

Tre branschexperter diskuterar framtiden för Europas väginfrastruktur