E&E Congress 2021

Tre ledande branschföreträdare berättar om sina förväntningar inför E&E Congress, som i år hålls digitalt för första gången.

Frédérique Cointe President Eurobitume

 

”Ett viktigt bidrag för att tillgodose samhällets behov av en robust, säker och smart väginfrastruktur.”

Årets E&E Congress är inte bara speciell för att den genomförs virtuellt; det är dessutom 25 år sedan den första kongressen arrangerades i Strasbourg. Och nu liksom då möts representanter för bitumen- och asfaltbranschen för att ta del av den senaste utvecklingen inom bland annat asfaltproduktion, beläggningsteknik, säkerhet och underhåll. Med tanke på att bitumen/asfalt är ett av de mest slitstarka byggmaterialen kommer även hållbarhet vara ett nyckelområde med möjligheter att ta del av erfarenheter och aktuell forskning om återvinning, cirkularitet, livscykelbedömningar och koldioxidavtryck.

I december 2020 presenterade EU–kommissionen en strategi som beskriver hur transportsektorn ska omvandlas för att möta visionerna i The European Green Deal med fokus på bland annat digitalisering, automatisering och konnektivitet. Kongressens huvudtema – “Asphalt 4.0 for future mobility” – speglar den här sociala och miljömässiga revolutionen genom att uppmärksamma vilken betydelse framtida mobilitetsscenarier kommer att få för väginfrastrukturen och hur digitaliseringen av vår bransch förväntas öka.

Det stora intresset för årets kongress illustreras av att ett rekordstort antal vetenskapliga artiklar har accepterats. Det visar också betydelsen av att upprätthålla arrangemang av den här typen samt hur viktig forskning och utveckling är för väginfrastrukturen. Samtliga deltagande författare ges möjlighet att presentera sina arbeten under den populära postersessionen.

En spännande nyhet för i år är den workshop som riktar sig till ”framtidens ledare". Det ger unga deltagare chansen att utbyta åsikter med både potentiella och seniora ledare, samtidigt som det ökar förståelsen för hur morgondagens ledare värderar beläggningsbranschen och dess roll i samhället.

E&E Congress 2021 är den mest innovativa och spännande virtuella upplevelsen för alla som direkt eller indirekt arbetar med bitumen och asfalt. Dessutom ger den ett viktigt bidrag för att tillgodose samhällets behov av en robust, säker och smart väginfrastruktur.

 

Dr Breixo Gómez Meijide Technical Director, European Asphalt Pavement Association (EAPA)

”En helt ny värld av möjligheter öppnar sig”

Bygg- och anläggningsindustrin tvecklas och stärker sin konkurrenskraft i linje med förändrade spelregler och omvärldsfaktorer. Behovet av innovation beror dels på politiska förändringar, främst ökade krav på en hållbar utveckling, och dels på införandet av ny teknik. Mot den bakgrunden erbjuder E&E Congress en unik plattform för att utbyta kunskap och expertis, öka medvetenheten om kommande utmaningar samt bygga nätverk med de viktigaste intressenterna, inte bara från näringslivet utan även från forskning och vägmyndigheter.

Den digitala utvecklingen lyfter dessutom beläggningsbranschen till en helt ny nivå. Smarta och autonoma system, maskininlärning, artificiell intelligens och Internet of Things (IoT) är exempel på teknologier som kan driva på branschens effektivitet, tillförlitlighet och hållbarhet. Den här utvecklingen – Asphalt 4.0 – inbegriper användning av digitala verktyg för att automatisera, övervaka och förbättra Dkonventionella verksamheter som drift av asfaltverk, tillverkning av bindemedel och bitumenblandningar, transport och installation. Men det handlar också om att underlätta övergången till elektriska och självkörande fordon. En helt ny värld av möjligheter och utmaningar öppnar sig!

I årets upplaga av E&E presenteras mer än 280 tekniska artiklar, som passerat ett dubbelt granskningsförfarande. Det garanterar att alla som deltar kommer att få nya insikter om utvecklingen inom områden som digitalisering, hållbarhet, hälsa och säkerhet, men givetvis också asfalt- och bitumenproduktion, prestanda och vägunderhåll. Det ges dessutom utrymme att bygga vidare på sitt professionella nätverk, inte minst via utställningsområdet, som kommer att vara öppet hela dagen, från en timme före de första presentationerna inleds till en halvtimme efter att de sista har avslutats. Och kanske viktigast av allt – det virtuella formatet gör att vi kan delta helt Covid-fritt hemifrån!

 

Carsten Meyer Sales Manager Nynas Bitumen Western Europe

”Ett ypperligt forum för att diskutera dagens och morgondagens utmaningar”

Det är väldigt glädjande att vi, trots pågående pandemi, kan samlas för att digitalt genomföra branschens absolut viktigaste möte. Förutom möjligheten att ta del av aktuella trender är E&E ett ypperligt forum för att diskutera dagens och morgondagens utmaningar.

För Nynas betyder det också att vi får en chans att berätta om våra erbjudanden och forskningsinitiativ. Våra medarbetare kommer att delta såväl med muntliga presentationer som under posterutställningen. Flera av dessa vetenskapliga arbeten handlar om hållbara och klimatsmarta asfaltlösningar, bland annat genom lägre tillverkningstemperatur, ökad livslängd och återvinning.

För egen del ser jag fram emot att träffa kunder och introducera vårt nya team på kontinenten: Nynas Bitumen Western Europe. Det är en väl sammansvetsad grupp, som med sin kompetens och täta samarbete med kollegorna i övriga Nynas kommer att positionera oss som en pålitlig och stark partner. Efter ett utmanande 2020 har vi nu möjlighet att ha fullt fokus framåt.

Årets upplaga av E&E är en ovärderlig träffpunkt som gör det möjligt att interagera med kunder och ta del av deras idéer och önskemål och på så sätt tydliggöra vad de förväntar sig idag och i framtiden. Att, kort sagt, uppmuntra innovation och användning av best practice.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron