Kvinnor i vägbranschen

Tre framgångsrika kvinnor om att göra karriär i en mansdominerad bransch.

"Ingen bransch har råd att inte ta hänsyn till 50 % av arbetskraften."

Dr. Anja Sörensen

Director Eurobitume Germany
Efter många år i bitumen- och asfaltbranschen kan jag konstatera att den del av byggsektorn där bitumen används fortfarande är en mansdominerad värld, och att det även inbegriper hur människor kommunicerar. Jag har till och med låtit några manliga vänner fungera som ”översättare” för att jag ska förstå både de verbala och ickeverbala kommunikationsmönstren.

Bitumenbranschen har sedan länge haft en relativt hög andel kvinnor som arbetar med tekniska jobb. Det beror troligen på kopplingen till kemi och kemiteknik. Tyvärr finns det fortfarande ett visst motstånd mot att helt acceptera yngre kolleger, och problemet är mer uttalat för kvinnor. Trots att fler och fler unga kvinnor är intresserade av kemi och kemiteknik tycks de hamna i andra branscher än bitumen och asfalt, vilka uppfattas som lite konservativa.

När ämnen som generationsväxling och industrins framtid diskuteras är det medelålders män som sätter agendan. Istället måste vi fråga unga kompetenta personer – både kvinnor och män – vad de förväntar sig av arbetslivet; vilka krav, åsikter och visioner de har utifrån dagens samhällsutveckling. Ingen bransch har råd att inte ta hänsyn till 50 % av arbetskraften, speciellt i tider då rekrytering har identifierats som ett nyckelområde.

Så länge industrin håller fast vid att detta är männens värld kommer det att vara svårt att rekrytera unga kompetenta kvinnor, eftersom de har så många andra intressanta branscher att välja mellan. Tidigare var jag emot kvotering för att uppnå jämställdhet, men jag har ändrat mig på grund av hur verkligheten ser ut. Vi kommer alla att bli vinnare den dag då jämställdhet uppfattas som standard, och vi inte längre behöver prata om det.

Längre intervju med Anja Sörensen:

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

  

"Man får mer 360-graderstänkande och harmoni i grupper som består av män och kvinnor."

Juliet Sargant

General Manager Asphalt Brett Aggregates Ltd
Efter 28 år i asfalt- och ballastbranschen kan jag inte säga att situationen har förändrats när det gäller lika möjligheter för män och kvinnor. Som kvinna har jag varit tvungen att arbeta hårt för att förtjäna varje ny roll i branschen, och det har varit påfrestande. Ännu idag måste jag bevisa att jag vet vad jag pratar om och använda min charm för att övertyga människor.

Saker förändras långsamt, men män och kvinnor måste arbeta tillsammans för att påverka attityder, eftersom det skulle gynna oss alla. Vi behöver fler kvinnor i branschen för att bredda perspektiven. Kvinnor tänker mer övergripande och har andra tankesätt när det till exempel gäller hälso- och säkerhetsfrågor. Man får mer 360-graderstänkande och harmoni i grupper som består av både män och kvinnor.

Speciellt bland operativ personal är kvinnor alltför underrepresenterade, och där har vi en lång väg att gå.

Jag valde inte medvetet att börja i en mansdominerad bransch. När jag slutade skolan ville jag bli sjuksköterska och fick ett kontorsjobb i väntan på det. Men jag tyckte om jobbet och fick så småningom chansen att lära mig bokföring. Jag har huvudsakligen arbetat med den affärsmässiga delen i branschen, men i ett tidigare jobb hade jag turen att ha en mer operativ roll. Varje ny roll har förberett mig för det jobb jag nu har som chef.

Skulle jag ha kommit längre eller snabbare fram om jag varit man! Vem vet? Jag är nöjd där jag är och tycker verkligen om mitt jobb i det jag uppfattar som en spännande och intressant verksamhet där nya typer av produkter utvecklas. Jag trivs med att arbeta tillsammans med människor och göra skillnad.

 

"Yrkesverksamma kvinnor fungerar som förebilder."

Anna Keereweer
Platschef Nynas raffinaderi i Göteborg
Nynas raffinaderi i Göteborg tillverkar främst bitumen. Som chef för raffinaderiet är det mitt ansvar att produktionen sker på ett säkert och effektivt sätt. I det ansvaret ingår att utarbeta strategiska planer, sätta upp mål och göra uppföljningar. Lyckligtvis har jag hittills under mina yrkesår aldrig behandlats annorlunda eller sämre för att jag är kvinna. Jag har snarare fått uppskattning för min kompetens och mina personliga egenskaper.

En bidragande orsak kan vara att det är relativt många kvinnor bland ingenjörerna på raffinaderierna. Däremot har vi svårt att rekrytera kvinnliga operatörer. Många tror nog fortfarande att det är ett fysiskt krävande arbete, men det har ändrats tack vare automatiseringen. Nu behöver vi operatörer som är duktiga i kontrollrummet, som kan se samband och analysera olika situationer. Den förändringen kan på sikt leda till att vi får flera kvinnliga sökande.

Ett positivt tecken är att många kvinnliga studenter vill sommarjobba hos oss under studietiden. Det kan vara en bra väg in i yrket. Jag tror också att vi behöver samarbeta med de gymnasieutbildningar som är inriktade mot branschen. På så sätt kan redan yrkesverksamma kvinnor fungera som förebilder för unga tjejer.

Kvotering tror jag däremot inte på utan det måste alltid vara den personliga kompetensen som står i centrum. På en arbetsplats med en relativt jämn könsfördelning minskar rimligtvis riskerna för att kvinnor behandlas sämre, oavsett om det gäller att hindras i karriären eller utsättas för olika typer av trakasserier.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron