Effektiv lösning för minskat underhåll

I alla kommuner finns åtminstone någon vägsträcka som ständigt kräver underhåll; ytor som aldrig låter sig repareras tillfredsställande och alltid står på tur för nya åtgärder. Ett sådant exempel är korsningen mellan Pilsworth Road och Moss Hall Road i den engelska staden Rochdale.

På ena sidan av den trafiksignalstyrda T-korsningen finns infarten till en 200 hektar stor industripark och på andra sidan ett stenbrott. Korsningen ligger i en strategisk knutpunkt med viktiga på- och avfartsvägar för två motorvägar, M62 och M66, på mindre än en kilometers avstånd. Det gör att korsningen är hårt trafikerad med i första hand mycket tung lastbilstrafik.

Trafikbelastningen under den 20-årsperiod korsningen dimensionerats för har beräknats till cirka 50 miljoner standardaxlar (msa). Det gör den till en av Europas mest trafikerade enfiliga vägsträckor när det gäller mängden kommersiell trafik.

Korsningen fick ny beläggning i form av traditionell varmblandad asfalt för över tio år sedan, men denna försämrades snabbt och uppvisade redan inom två år ett regelbundet underhållsbehov. Detta inkluderade återkommande tidiga skador, stensläpp och spårbildning samt skador på underliggande bindlager.

Efter nästan ett decennium av ständiga reparationer beslutade Rochdales stadsfullmäktige att 2016 försöka hitta en mer långsiktig lösning och se till att korsningen klarade den tunga trafiken utan behov av konstant underhåll.

Lösningen bestod i att den befintliga vägbeläggningen frästes bort och ersattes med först ett geotextillager följt av nytt bind- och slitlager byggda med en mer hållbar asfaltsmassa, Tufflex HD+, från den brittiska entreprenören Hanson.

– Vägens utformning krävde en lösning som var anpassad till den tunga långsamtgående trafiken genom korsningen. Efter samtal med Hanson rekommenderades vi Tufflex HD+. Teknisk data visade att beläggningen skulle få en styvhet på 7 000 MPa, förklarar Paul McCaffrey, tekniker hos stadsfullmäktige i Rochdale.

Hansons chef för teknisk service för aggregat och asfalt, Jon Sharp, tillägger:

– Vi föreslog Tufflex HD+ 20 mm till bindlagret och Tufflex HD+ 14 mm till ytlagret, som är de mest robusta asfaltsmassor vi har, vilket ger den bästa beläggningen för ändamålet.

Tufflex HD+ innehåller Nynas Endura Z2, ett polymerförstärkt Premiumbindemedel för extrema belastningar. Nynas Endura Z ger en väsentligt bättre robusthet, motstånd mot spårbildning och en väldesignad asfaltsmassa. Det gör att man får ett bra skydd mot skador orsakade av tung, långsam trafik.

– Medan den är varm hjälper Nynas Endura Z2 till att göra massan mer lättarbetad, vilket möjliggör optimal packning i enlighet med med den unika designen. När massan stelnat hjälper bindemedlet till att skydda de undre lagren från inträngande vatten. Den ger dessutom extra styvhet liksom bibehållen flexibilitet och aktivt motstånd mot den slitande effekt som däcken på tunga lastfordon har när de långsamt svänger i korsningen vid trafikljusen, förklarar Sharp.

Asfalteringen av vägen utfördes under en tvåveckorsperiod i augusti 2016 av Balfour Beatty Living Places som kontrakterade den lokala civilingenjörsfirman J Cooney, vilka i sin tur använde sig av Manchester Road Surfacing. Totalt 1 000 ton av Tufflex HD+ levererades från Hansons asfaltsfabrik i Leeds och lades med en Vögele asfaltläggare. Asfalten packades med hjälp av vält med en dödvikt på 12 ton och en 4,5 tons vibrerande vält.

– Den här vägsträckan används för en av Europas mest trafikerade industriparker så det är inte konstigt att det har varit problem. Förhoppningen är att vår produkt tillsammans med geotextilen kommer att ge ytan en mycket längre livslängd, menar Sharp.

Det återstår att se hur prestandan blir på lite längre sikt, men hittills håller materialet bra enligt McCaffrey:

– Ett och ett halvt år efter beläggningsarbetet har ännu inget underhållsbehov kopplat till ytans skick framkommit.

Säkerhet

Safety first

‘Get home safely’ was the subject of this autumn's Aggregate Industries Safety Events.

Intervjun

Planera mera

Anläggningsbranschen pressar på för en ny dansk infrastrukturplan. Många stora projekt, som är till gagn för både Danmark och Europa, är beroende av en sådan plan. Anders Hundahl berättar mer.

Projekt

E18, Norge

Efter två intensiva år har byggföretaget NCC nu slutfört arbetet med att asfaltera den 23 km långa sträckan på E18 mellan Arendal och Tvedestrand i södra Norge.

Projekt

Storstrømsbroen, Danmark

Den danska staten bygger för närvarande en ny bro, Storstrømsbroen, mellan Själland och Falster. Bron, som ingår i den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har en budget på drygt EUR 560 miljoner och öppnar för trafik 2022.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.