Hållbar styrning

Eurobitume bedriver ett långsiktigt arbete för att hjälpa organisationens medlemmar att förbereda kommande utmaningar i takt med att villkoren på marknaden förändras. Ett exempel är beslutet att bilda Bitumen Sustainability Steering Group (BSSG) med Carl Robertus från Nynas som ordförande.

Gruppen kommer att samla expertis från medlemsföretagen för att styra och ge vägledning på hållbarhetsområdet. Bland de ämnen som ska uppmärksammas ingår återvinning, klimatavtryck och användning av sekundära material, men givetvis också de övergripande hållbarhetsfördelarna med bitumen. Alla aktiviteter samlas i tre arbetsflöden: Produktens livscykelaspekter, Sekundära material samt Klimatförändringar/ Cirkularitet/ Hållbarhet.

Den information som gruppen tar fram ska vara vetenskapligt baserad och ge en realistisk och balanserad bild av hur bitumen kan bidra till en hållbar utveckling. Alla aspekter bör beaktas, såväl tekniska och socio-ekonomiska som sådana som rör HSE. Det gör det i sin tur möjligt att identifiera specifika teman som ska utredas vidare, presentera handlingsplaner och utveckla kommunikationsverktyg för olika målgrupper.

— Inom branschen vet vi att våra produkter kan bidra till en hållbar utveckling, men den insikten saknas på många håll i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att de aktiviteter som initieras av BSSG verkligen visar att bitumen och asfalt tillhör de mest hållbara byggprodukterna på marknaden, sammanfattar Carl Robertus.

Projekt

Ryfylketunneln, Norge

Under 2013 inleddes den omfattande byggnationen av Ryfylketunneln och lagom till årsskiftet kunde trafiken släppas på. Det handlar om världens längsta och djupaste underjordiska vägtunnel, 292 m under havsytan, som utgör en del i det så kallade Ryfast-projektet.

Säkerhet

Säkerheten först

”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

Noterat

Nynas befriat från amerikanska sanktioner

US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) meddelade idag att Nynas inte längre blockeras under de sanktioner som är utfärdade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i Nynas AB:s ägarstruktur, upphävs sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre ett tillstånd från OFAC för transaktioner eller aktiviteter som involverar Nynas AB. Som en konsekvens upphör general license GL 13E att gälla.

Forskning

Sommarvärme på vintern

På vissa speciellt utsatta vägavsnitt har man testat att använda spillvärme från fjärrvärmeverk för att få bort is och halka. Och nu tas ytterligare ett steg genom ett projekt som initierats av forskare på Chalmers Tekniska Högskola med finansiellt stöd från Trafikverket i Sverige och norska Statens vegvesen.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.