Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Att förlänga en beläggnings livslängd är en av de bästa sakerna man kan göra för att förbättra hållbarheten inom vägbyggande; under vägens livslängd kommer mindre nytt råmaterial att användas, färre underhållsinsatser kommer att behövas, vilket leder till färre omläggningar och trafikstockningar. Sammantaget kommer detta att leda till ett lägre koldioxidavtryck.

En välkänd teknik för att förlänga en beläggnings tekniska livslängd är att använda ett polymermodifierat bitumen (PMB). Men tillsammans med de många fördelarna med polymermodifiering kommer en nackdel - polymeren ökar avsevärt bindemedlets koldioxidavtryck. Därför har Nynas utvecklat ett PMB innehållande biogent material för att kompensera för detta och minska det totala koldioxidavtrycket.

"Polymermodifiering förlänger livslängden på en väg och med denna produktutveckling kan vi erbjuda alla fördelar med PMB, och mer därtill, utan att öka koldioxidavtrycket.", säger Carl Robertus, teknik- och forskningsdirektör Nynas Bitumen.

Det biogena materialet kompenserar inte bara för det större koldioxidavtrycket som uppstår till följd av polymeren. Genom ett antal akademiska studier där Nynas medverkat har det också visat sig ge ett antal ytterligare fördelar:

  • Ökad åldringsbeständighet
  • bättre vidhäftning
  • förbättrad prestanda vid återanvändning och mer därtill.

Med det nya sortimentet av bindemedel, tillgängligt från 2022 på utvalda marknader, erbjuder Nynas vägbyggnadssektorn ett verktyg för att minska klimatpåverkan av sin verksamhet.

Nynas bjuder också in sina kunder och kunders kunder till ett webbseminarium den 16 september 2021 för att ge mer information och svara på frågor om varför användning av det biogena materialet för att producera PMB är det mest ansvarsfulla valet.

Anmälan till webbseminariet

Ladda ner den fullständiga rapporten

Errata:
I en tidigare publicerad version av detta white paper så hade ett fel smugit sig in i Figure 2 i och med att “Reference bitumen, aged loose mix” och “Reference bitumen, loose mix” hade bytt plats. Detta har nu korrigerats i den version som kan laddas ned ovan.

Noterat

Nynas Bitumen tar ett paneuropeiskt grepp

Rafael Renaudeau utses till Vice President Nynas Bitumen och medlem i Nynas Executive Committee. Han kommer att leda en nybildad organisation som täcker alla bitumenmarknadsområden där Nynas finns. Detta är ett steg för att ytterligare stärka Nynas position på marknaden som den ledande bitumenspecialisten.

Projekt

Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Projekt

Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Säkerhet

Minimera risken för överkokning

Det är av största vikt att chauffören alltid ser till att tanken inte innehåller vatten eller vattenhaltiga produkter innan lastning av bitumen.

Noterat

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.