Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Att förlänga en beläggnings livslängd är en av de bästa sakerna man kan göra för att förbättra hållbarheten inom vägbyggande; under vägens livslängd kommer mindre nytt råmaterial att användas, färre underhållsinsatser kommer att behövas, vilket leder till färre omläggningar och trafikstockningar. Sammantaget kommer detta att leda till ett lägre koldioxidavtryck.

En välkänd teknik för att förlänga en beläggnings tekniska livslängd är att använda ett polymermodifierat bitumen (PMB). Men tillsammans med de många fördelarna med polymermodifiering kommer en nackdel - polymeren ökar avsevärt bindemedlets koldioxidavtryck. Därför har Nynas utvecklat ett PMB innehållande biogent material för att kompensera för detta och minska det totala koldioxidavtrycket.

"Polymermodifiering förlänger livslängden på en väg och med denna produktutveckling kan vi erbjuda alla fördelar med PMB, och mer därtill, utan att öka koldioxidavtrycket.", säger Carl Robertus, teknik- och forskningsdirektör Nynas Bitumen.

Det biogena materialet kompenserar inte bara för det större koldioxidavtrycket som uppstår till följd av polymeren. Genom ett antal akademiska studier där Nynas medverkat har det också visat sig ge ett antal ytterligare fördelar:

  • Ökad åldringsbeständighet
  • bättre vidhäftning
  • förbättrad prestanda vid återanvändning och mer därtill.

Med det nya sortimentet av bindemedel, tillgängligt från 2022 på utvalda marknader, erbjuder Nynas vägbyggnadssektorn ett verktyg för att minska klimatpåverkan av sin verksamhet.

Nynas bjuder också in sina kunder och kunders kunder till ett webbseminarium den 16 september 2021 för att ge mer information och svara på frågor om varför användning av det biogena materialet för att producera PMB är det mest ansvarsfulla valet.

Anmälan till webbseminariet

Ladda ner den fullständiga rapporten

Errata:
I en tidigare publicerad version av detta white paper så hade ett fel smugit sig in i Figure 2 i och med att “Reference bitumen, aged loose mix” och “Reference bitumen, loose mix” hade bytt plats. Detta har nu korrigerats i den version som kan laddas ned ovan.

Projekt

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Diskussionen

Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.