Hållbar styrning

Eurobitume bedriver ett långsiktigt arbete för att hjälpa organisationens medlemmar att förbereda kommande utmaningar i takt med att villkoren på marknaden förändras. Ett exempel är beslutet att bilda Bitumen Sustainability Steering Group (BSSG) med Carl Robertus från Nynas som ordförande.

Gruppen kommer att samla expertis från medlemsföretagen för att styra och ge vägledning på hållbarhetsområdet. Bland de ämnen som ska uppmärksammas ingår återvinning, klimatavtryck och användning av sekundära material, men givetvis också de övergripande hållbarhetsfördelarna med bitumen. Alla aktiviteter samlas i tre arbetsflöden: Produktens livscykelaspekter, Sekundära material samt Klimatförändringar/ Cirkularitet/ Hållbarhet.

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Den information som gruppen tar fram ska vara vetenskapligt baserad och ge en realistisk och balanserad bild av hur bitumen kan bidra till en hållbar utveckling. Alla aspekter bör beaktas, såväl tekniska och socio-ekonomiska som sådana som rör HSE. Det gör det i sin tur möjligt att identifiera specifika teman som ska utredas vidare, presentera handlingsplaner och utveckla kommunikationsverktyg för olika målgrupper.

— Inom branschen vet vi att våra produkter kan bidra till en hållbar utveckling, men den insikten saknas på många håll i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att de aktiviteter som initieras av BSSG verkligen visar att bitumen och asfalt tillhör de mest hållbara byggprodukterna på marknaden, sammanfattar Carl Robertus.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron