Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

I nordvästra England, invid gränsen mot Skottland, utgör stamvägen A590 en viktig länk mellan de södra och norra delarna av grevskapet Cumbria. Här passerar många turister på väg mot nationalparken Lake District.

Hösten 2020 slutfördes ett omfattande förbättringsprojekt på den hårt trafikerade vägen. Den befintliga beläggningen var illa åtgången med både ojämnheter och potthål, som utgjorde en säkerhetsrisk för trafikanterna. Highway England, som är den statliga väghållaren, hade som målsättning att arbetet skulle fullföljas snabbt och säkert med minimala störningar på det lokala vägnätet.

I projektet, som genomfördes av byggföretaget Aggregate Industries (AI) i samarbete med entreprenörerna A E Yates och Amey, ingick en helt ny beläggning på sträckan mellan avfarten till M6 och korsningen till motorvägen mot Brettargh Holt. Neil Leake, National Technical Manager, menar att processen med Tidig entreprenörsmedverkan (TEM) var avgörande för att få projektet att fungera.

— Tack vare samarbetet mellan alla parter kunde vi fokusera på hela projektets koldioxidavtryck; varje enskild aktivitet fick i uppdrag att minska det egna avtrycket. Det skapade en stark kultur för minskade koldioxidutsläpp från första början och gav besparingar på över 40 % jämfört med traditionella metoder.

Genom TEM-processen kom man överens om att de översta 320 mm av den befintliga beläggningen skulle återvinnas i den nya beläggningen med hjälp av AI:s ”ex situ”-kallåtervunna asfalt. AI tillförde också den nya SuperLow-asfalten för att ytterligare minska beläggningens koldioxidavtryck så att en helt koldioxidneutral beläggning blev möjlig.

— För att säkerställa kontinuerlig produktion av den skummade bitumenasfalten FoamixTM* installerades en blandningsanläggning invid byggplatsen. På så vis gick det att snabbt bearbeta, tillverka och leverera den nya asfalten, konstaterar Steve Pointon, Operations Manager.

— Tillvägagångssättet garanterade maximal effektivitet och innebar att vi kunde lägga över tusen ton asfalt per natt och arbeta 24 timmar om dygnet i två skift, vilket minimerade störningarna på trafiken.

Totalt hyvlades 50 000 ton material bort av den ursprungliga beläggningen, varav nästan 38 000 ton återvanns under bara sex veckor.

Förutom förbättrad cirkulär ekonomi och betydande minskningar av koldioxid i blandningsprocessen, innebar upplägget färre tunga lastbilstransporter (HGV) och minskade avfallskostnader.

Även Nynas deltog i det framgångsrika projektet.

— Vi levererade två mobila lagringstankar tillsammans med 730 ton Nyfoam bitumen, säger Sarah Badley, Area Sales Manager North.

Med tanke på hur snabbt arbetet fortskred var det helt avgörande att leveranserna skedde löpande så att entreprenören fick tillräckligt med produkter enligt tidsplanen.

— Dessutom var aktiviteten och produktiviteten väldigt hög så samarbetet mellan de olika aktörerna var en nyckelfaktor för såväl placering av tankarna som leveranserna av bitumen, tillägger Sarah.

Förhoppningen är nu att branschen kan arbeta ännu tätare och gemensamt utnyttja det växande utbudet av miljöanpassade produkter och tjänster.

— Det är ett viktigt steg för att göra verklig skillnad i kommande infrastrukturprojekt och därmed bidra till en hållbar utveckling och minska industrins koldioxidavtryck, avslutar Paddy Murphy, AI National Contracting Director.

 

*FoamixTM har utvecklats av Aggregate Industries. Det är en asfalt med noggrant kombinerade ingredienser som binds samman av ett "skum" av bitumen och vatten.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron