Planera mera

Anläggningsbranschen pressar på för en ny dansk infrastrukturplan. Många stora projekt, som är till gagn för både Danmark och Europa, är beroende av en sådan plan. Anders Hundahl berättar mer.

En ny regering tog över i Danmark i juni i år med följd att en tioårig infrastrukturplan tycks vara på väg att sjösättas. Planen förväntas inkludera ett antal omfattande vägprojekt som syftar till att förbättra vägnätet genom Jylland och de större danska öarna.

Bland projekten ingår ett antal strategiskt viktiga motorvägssträckor, som ska binda samman Danmark bättre, men också leda till förbättrade förbindelser mellan Skandinavien, Tyskland och övriga Europa samt förebygga köer och väntetider i Danmark.

— Jag räknar med att se en infrastrukturplan med en finansieringsbudget på minst EUR 10 miljarder som sträcker sig fram till 2030. Danmark måste planera investeringar i transportnätet på längre sikt, som i Sverige och Norge. Det är betydelsefullt för hela det danska samhället, men också för det Europa som vi är en del av.Anders Hundahl är VD för Asfaltindustrien och har haft den posten i tio år. Asfaltindustrien är en viktig branschorganisation som arbetar strategiskt och målinriktat för bättre vägar och infrastruktur i Danmark.

Så säger Anders Hundahl, som under de senaste tio åren envetet har kämpat för långsiktiga danska infrastrukturplaner i sin roll som VD för branschföreningen Asfaltindustrien. Han menar att god infrastruktur och bra vägar är en viktig del av tillväxt och sammanhållning.

— I städerna klarar man sig bra med tunnelbana. Mellan de stora europeiska städerna kan vi flyga, ta båten eller tåget, men vägarna är fortfarande det primära transportmedlet i stora delar av Danmark och även i andra europeiska länder.

Det handlar om sammanhållningen i vårt samhälle. Det är därför vägar måste prioriteras.

Anders Hundahl påpekar att infrastruktur är dyr att bygga och underhålla, men att det är dyrare att göra ingenting. Bra infrastruktur lägger grunden för tillväxt, och håliga vägar är två till tre gånger så dyra att underhålla. En plan som binder samman alla delar motverkar förseningar och resulterar i större förutsägbarhet för asfaltproducenter, leverantörer och inte minst för alla anställda, samtidigt som klimatet gynnas.

— I vår bransch finns en grupp asfaltarbetare som med långsiktig planering kan behålla sitt fotfäste på arbetsmarknaden. Det är bättre ekonomiskt för oss och för samhället att utbilda personalen när vi känner till aktivitetsnivån och sysselsättningen under flera år framöver. Samtidigt undviker vi den stopp-och-gå-politik som är så meningslös och dyr i förhållande till maskiner och anläggningar.Stora danska projekt på vägHär är några av de danska anläggningsprojekt som förväntas ingå i en framtida infrastrukturplan:
■ Förlängning av motorvägen i Hillerød
■ Färdigställande av Frederikssundmotorvägen
■ Utvidgning av motorvägen på Fyn
■ En tredje Limfjord-förbindelse
■ Utbyggnad av E45 ner genom Jylland

Även kollektivtrafiken bedöms få ett lyft som ett resultat av att den nya regeringen tillträder. Dessutom räknar Anders Hundahl med att mer pengar ska avsättas till fonden som stöder ljuddämpande åtgärder på nationella vägar.

— Vi arbetar väldigt hårt för att förhindra att planen försenas på grund av att den nya regeringen av naturliga skäl vill diskutera den med sitt parlamentariska underlag. Danmark har pengarna, och vägar måste byggas under alla omständigheter.

Försäljningen av asfalt och därmed bitumen minskade i Danmark 2018 jämfört med 2017. Lyckligtvis stöder den lilla ökningen i kommunala investeringar marknaden och även den privata asfaltmarknaden växer.

— Dessutom hoppas vi att få se framsteg när det gäller produkter för återvinning samt beläggningar som både ger lågt rullmotstånd och ökad säkerhet vid regn. Asfalt är en viktig del av lösningen på klimatutmaningarna, avslutar Anders Hundahl.

Projekt

E18, Norge

Efter två intensiva år har byggföretaget NCC nu slutfört arbetet med att asfaltera den 23 km långa sträckan på E18 mellan Arendal och Tvedestrand i södra Norge.

Projekt

Storstrømsbroen, Danmark

Den danska staten bygger för närvarande en ny bro, Storstrømsbroen, mellan Själland och Falster. Bron, som ingår i den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har en budget på drygt EUR 560 miljoner och öppnar för trafik 2022.

Diskussionen

Diskussionen: Rekrytera nya talanger

Det krävs en rad insatser för att attrahera nya grupper och därmed öka mångfalden i branschen. I annat fall hotar en allvarlig framtida kompetensbrist. Tre experter diskuterar.

Säkerhet

En trygg arbetsplats

I takt med att trafiken ökar krävs ytterligare ansträngningar för att förbättra vägarbetarnas säkerhet.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.