30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Nynas etablerade sig i Estland just innan landets befrielse från Sovjetunionen 1991. Från en blygsam försäljning de första åren ökade volymerna rejält efter millennieskiftet. Den snabba tillväxten gjorde det möjligt att investera i ökad lagringskapacitet, bland annat Baltikums största bitumentank, och fler utlastningsplatser. Dessutom gjordes investeringar i nya anläggningar för tillverkning av emulsioner och polymermodifierad bitumen (PMB).

— Genom åren har vi med Nynas samlade kunskap i ryggen bidragit till ökad förståelse för bitumenkvalitet och därmed stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen. Och vi har också varit aktiva på den lettiska och litauiska marknaden, säger Indrek Trepp, Country Sales Manager.

Resultatet är att vägnätet i regionen successivt har förbättrats både kvalitetsoch säkerhetsmässigt.

— Numera har vi en modern och välutrustad vägbransch med tydliga mål inför framtiden. Nynas fokus är att fortsätta stötta branschen genom att leverera bitumenprodukter av hög kvalitet med motsvarande höga standard när det gäller leveranssäkerhet.

Det fanns med andra ord en hel del att fira när Nynas personal samlades i Tallinn den 13 augusti för att fira 30 år i Estland.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Hållbar utveckling

Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Säkerhet

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.