30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Nynas etablerade sig i Estland just innan landets befrielse från Sovjetunionen 1991. Från en blygsam försäljning de första åren ökade volymerna rejält efter millennieskiftet. Den snabba tillväxten gjorde det möjligt att investera i ökad lagringskapacitet, bland annat Baltikums största bitumentank, och fler utlastningsplatser. Dessutom gjordes investeringar i nya anläggningar för tillverkning av emulsioner och polymermodifierad bitumen (PMB).

— Genom åren har vi med Nynas samlade kunskap i ryggen bidragit till ökad förståelse för bitumenkvalitet och därmed stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen. Och vi har också varit aktiva på den lettiska och litauiska marknaden, säger Indrek Trepp, Country Sales Manager.

Resultatet är att vägnätet i regionen successivt har förbättrats både kvalitetsoch säkerhetsmässigt.

— Numera har vi en modern och välutrustad vägbransch med tydliga mål inför framtiden. Nynas fokus är att fortsätta stötta branschen genom att leverera bitumenprodukter av hög kvalitet med motsvarande höga standard när det gäller leveranssäkerhet.

Det fanns med andra ord en hel del att fira när Nynas personal samlades i Tallinn den 13 augusti för att fira 30 år i Estland.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron