Beläggningsbranschen kraftsamlar

På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.

Det har i många år diskuterats om möjligheterna att bilda en gemensam förening för asfalt- och beläggningsbranschen i Sverige. Utgångspunkten har varit att dagens och morgondagens utmaningar bäst hanteras genom samverkan mellan alla berörda parter. På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening och man kunde då starta sitt arbete på allvar.

Enligt föreningens stadgar ska man ”främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens med hållbarhet i fokus, god dokumentation samt samordna frågor om säkerhet, hälsa, miljö, utbildning och metodfrågor.”

I den nyvalda styrelsen finns representanter för entreprenörer, leverantörer, konsulter, universitet och högskolor samt industrikunder som Trafikverket. En av ledamöterna i styrelsen är Johanna Andréasson, Marketing Director Nynas Bitumen.

– Branschen står inför flera utmaningar, inte minst att ställa om för att minska klimatpåverkan, säger hon. Bästa sättet att möta dessa och andra utmaningar är tillsammans och det är det som föreningen kan hjälpa till att åstadkomma.

Mer information på www.sbfsverige.se

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.