Framgångsrik 50-åring blickar framåt

Eurobitume har varit de europeiska bitumenproducenternas röst sedan 1969.

Organisationen, med huvudkontor i Bryssel, har som mål att främja en effektiv och säker användning av raffinerat bitumen i vägar och applikationer för industri och byggnation. Under årsmötet i april samlades medlemmar, intressenter och samarbetspartners inom industrin för att fira Eurobitumens 50-årsjubileum. Detta uppmärksammades i ett speciellt seminarium – ”50 years of Eurobitume and beyond” – som lyfte fram viktiga milstolpar och resultat för branschen från organisationens start för 50 år sedan fram till idag, och även blickade mot 2020 och framåt.  

Så här beskriver Siobhan McKelvey, Eurobitumes Director General, organisationens utveckling:

”Eurobitume har kommit långt sedan starten 1969 utifrån målsättningen att vara en stark, enhetlig röst för bitumenindustrin i Europa. Nu 50 år senare har vi fortfarande samma uppdrag men med en annan struktur. Ursprungligen bildades Eurobitume av fem nationella föreningar. Medlemskapet utvidgades sedan för att även omfatta företagsmedlemmar. Sedan 2015 har alla nationella föreningar helt integrerats i en enda organisation. Samtidigt har kriterierna för medlemskap förändrats för att öppna dörrarna till en bredare grupp av företag som nya medlemmar med intresse för eller koppling till bitumenindustrin.

Drivkraften bakom förändringen var att skapa en gemensam röst för att främja en långvarig efterfrågan på bitumen och att erkännas som den givna referensen för bitumen i Europa. Medlemsutvecklingen sedan 2015 har inneburit en snabb tillväxt av företag, och med introduktionen av såväl associerade- som kärnmedlemmar har antalet medlemmar ökat från nio till 28 i början av 2019 (13 kärnmedlemmar och 15 associerade).

Vi fortsätter att ge klargörande information i tekniska frågor samt hälso- och säkerhetsfrågor. Vi samarbetar också med tillsynsmyndigheter för att utveckla och underhålla testförfaranden och säkerhetsstandarder för att därmed säkerställa högsta möjliga kvalitet inom all bitumenrelaterad operativ verksamhet.”

Och när det gäller framtiden har Siobhan följande att säga: 

”Framöver fokuserar vi på att hjälpa våra medlemmar att förbereda sig för att möta framtida utmaningar när marknaden förändras. Vi har redan identifierat 'Hållbarhet och cirkularitet' som ett viktigt tema för att förstå och anpassa oss till. Baserat på befintliga fakta vill vi kommunicera om de positiva bidrag som bitumen kan ge i detta sammanhang.

Förra året lanserade vi en branschevent – E & E Event – som vi organiserar tillsammans med EAPA. Det gav en ny, unik interaktiv plattform för att dela tankar och diskutera idéer hur branschen förbereder sig för att möta framtida utmaningar och dela bästa praxis med ett brett spektrum av intressenter.”

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron