Framgångsrik 50-åring blickar framåt

Eurobitume har varit de europeiska bitumenproducenternas röst sedan 1969.

Organisationen, med huvudkontor i Bryssel, har som mål att främja en effektiv och säker användning av raffinerat bitumen i vägar och applikationer för industri och byggnation. Under årsmötet i april samlades medlemmar, intressenter och samarbetspartners inom industrin för att fira Eurobitumens 50-årsjubileum. Detta uppmärksammades i ett speciellt seminarium – ”50 years of Eurobitume and beyond” – som lyfte fram viktiga milstolpar och resultat för branschen från organisationens start för 50 år sedan fram till idag, och även blickade mot 2020 och framåt.  

Så här beskriver Siobhan McKelvey, Eurobitumes Director General, organisationens utveckling:

”Eurobitume har kommit långt sedan starten 1969 utifrån målsättningen att vara en stark, enhetlig röst för bitumenindustrin i Europa. Nu 50 år senare har vi fortfarande samma uppdrag men med en annan struktur. Ursprungligen bildades Eurobitume av fem nationella föreningar. Medlemskapet utvidgades sedan för att även omfatta företagsmedlemmar. Sedan 2015 har alla nationella föreningar helt integrerats i en enda organisation. Samtidigt har kriterierna för medlemskap förändrats för att öppna dörrarna till en bredare grupp av företag som nya medlemmar med intresse för eller koppling till bitumenindustrin.

Drivkraften bakom förändringen var att skapa en gemensam röst för att främja en långvarig efterfrågan på bitumen och att erkännas som den givna referensen för bitumen i Europa. Medlemsutvecklingen sedan 2015 har inneburit en snabb tillväxt av företag, och med introduktionen av såväl associerade- som kärnmedlemmar har antalet medlemmar ökat från nio till 28 i början av 2019 (13 kärnmedlemmar och 15 associerade).

Vi fortsätter att ge klargörande information i tekniska frågor samt hälso- och säkerhetsfrågor. Vi samarbetar också med tillsynsmyndigheter för att utveckla och underhålla testförfaranden och säkerhetsstandarder för att därmed säkerställa högsta möjliga kvalitet inom all bitumenrelaterad operativ verksamhet.”

Och när det gäller framtiden har Siobhan följande att säga: 

”Framöver fokuserar vi på att hjälpa våra medlemmar att förbereda sig för att möta framtida utmaningar när marknaden förändras. Vi har redan identifierat 'Hållbarhet och cirkularitet' som ett viktigt tema för att förstå och anpassa oss till. Baserat på befintliga fakta vill vi kommunicera om de positiva bidrag som bitumen kan ge i detta sammanhang.

Förra året lanserade vi en branschevent – E & E Event – som vi organiserar tillsammans med EAPA. Det gav en ny, unik interaktiv plattform för att dela tankar och diskutera idéer hur branschen förbereder sig för att möta framtida utmaningar och dela bästa praxis med ett brett spektrum av intressenter.”

Projekt

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Diskussionen

Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.