Framgångsrik 50-åring blickar framåt

Eurobitume har varit de europeiska bitumenproducenternas röst sedan 1969.

Organisationen, med huvudkontor i Bryssel, har som mål att främja en effektiv och säker användning av raffinerat bitumen i vägar och applikationer för industri och byggnation. Under årsmötet i april samlades medlemmar, intressenter och samarbetspartners inom industrin för att fira Eurobitumens 50-årsjubileum. Detta uppmärksammades i ett speciellt seminarium – ”50 years of Eurobitume and beyond” – som lyfte fram viktiga milstolpar och resultat för branschen från organisationens start för 50 år sedan fram till idag, och även blickade mot 2020 och framåt.  

Så här beskriver Siobhan McKelvey, Eurobitumes Director General, organisationens utveckling:

”Eurobitume har kommit långt sedan starten 1969 utifrån målsättningen att vara en stark, enhetlig röst för bitumenindustrin i Europa. Nu 50 år senare har vi fortfarande samma uppdrag men med en annan struktur. Ursprungligen bildades Eurobitume av fem nationella föreningar. Medlemskapet utvidgades sedan för att även omfatta företagsmedlemmar. Sedan 2015 har alla nationella föreningar helt integrerats i en enda organisation. Samtidigt har kriterierna för medlemskap förändrats för att öppna dörrarna till en bredare grupp av företag som nya medlemmar med intresse för eller koppling till bitumenindustrin.

Drivkraften bakom förändringen var att skapa en gemensam röst för att främja en långvarig efterfrågan på bitumen och att erkännas som den givna referensen för bitumen i Europa. Medlemsutvecklingen sedan 2015 har inneburit en snabb tillväxt av företag, och med introduktionen av såväl associerade- som kärnmedlemmar har antalet medlemmar ökat från nio till 28 i början av 2019 (13 kärnmedlemmar och 15 associerade).

Vi fortsätter att ge klargörande information i tekniska frågor samt hälso- och säkerhetsfrågor. Vi samarbetar också med tillsynsmyndigheter för att utveckla och underhålla testförfaranden och säkerhetsstandarder för att därmed säkerställa högsta möjliga kvalitet inom all bitumenrelaterad operativ verksamhet.”

Och när det gäller framtiden har Siobhan följande att säga: 

”Framöver fokuserar vi på att hjälpa våra medlemmar att förbereda sig för att möta framtida utmaningar när marknaden förändras. Vi har redan identifierat 'Hållbarhet och cirkularitet' som ett viktigt tema för att förstå och anpassa oss till. Baserat på befintliga fakta vill vi kommunicera om de positiva bidrag som bitumen kan ge i detta sammanhang.

Förra året lanserade vi en branschevent – E & E Event – som vi organiserar tillsammans med EAPA. Det gav en ny, unik interaktiv plattform för att dela tankar och diskutera idéer hur branschen förbereder sig för att möta framtida utmaningar och dela bästa praxis med ett brett spektrum av intressenter.”

Intervjun

Planera mera

Anläggningsbranschen pressar på för en ny dansk infrastrukturplan. Många stora projekt, som är till gagn för både Danmark och Europa, är beroende av en sådan plan. Anders Hundahl berättar mer.

Projekt

E18, Norge

Efter två intensiva år har byggföretaget NCC nu slutfört arbetet med att asfaltera den 23 km långa sträckan på E18 mellan Arendal och Tvedestrand i södra Norge.

Projekt

Storstrømsbroen, Danmark

Den danska staten bygger för närvarande en ny bro, Storstrømsbroen, mellan Själland och Falster. Bron, som ingår i den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har en budget på drygt EUR 560 miljoner och öppnar för trafik 2022.

Diskussionen

Diskussionen: Rekrytera nya talanger

Det krävs en rad insatser för att attrahera nya grupper och därmed öka mångfalden i branschen. I annat fall hotar en allvarlig framtida kompetensbrist. Tre experter diskuterar.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.