Nynas utser Vice President Group Strategy & Sustainable Development

Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

Johan Andersson lämnar tjänsten som VD för Drivkraft Sverige. Som VD har han sedan 2019 lanserat en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för branschen, omstrukturerat branschorganisationen och positionerat den som en organisation för innovativ och hållbar mobilitet.

Innan nuvarande befattning omfattade Johans erfarenhet flera ledande och globala ledarroller inom BP under 19 år inom specialoljesegmentet, och innan det BASF. Under de senaste åren har hans fokus varit inriktat på vår tids mest angelägna utmaningar, där oljeindustrin behöver ett balanserat förhållningssätt till samhällets krav, konkurrenskraft och behovet av att skapa hållbara lösningar.

”För Nynas är strategi och hållbarhet nära sammankopplade. Vi stärker nu vår organisation med den erfarenhet Johan har för att intensifiera vårt arbete inom dessa områden. Jag är mycket glad över att få välkomna Johan Andersson som medlem i Nynas ledning och att få vara en del av vår resa framöver”, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för Nynas.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.