Nynas utser Vice President Group Strategy & Sustainable Development

Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

Johan Andersson lämnar tjänsten som VD för Drivkraft Sverige. Som VD har han sedan 2019 lanserat en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för branschen, omstrukturerat branschorganisationen och positionerat den som en organisation för innovativ och hållbar mobilitet.

Innan nuvarande befattning omfattade Johans erfarenhet flera ledande och globala ledarroller inom BP under 19 år inom specialoljesegmentet, och innan det BASF. Under de senaste åren har hans fokus varit inriktat på vår tids mest angelägna utmaningar, där oljeindustrin behöver ett balanserat förhållningssätt till samhällets krav, konkurrenskraft och behovet av att skapa hållbara lösningar.

”För Nynas är strategi och hållbarhet nära sammankopplade. Vi stärker nu vår organisation med den erfarenhet Johan har för att intensifiera vårt arbete inom dessa områden. Jag är mycket glad över att få välkomna Johan Andersson som medlem i Nynas ledning och att få vara en del av vår resa framöver”, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för Nynas.

Noterat

Nynas Bitumen tar ett paneuropeiskt grepp

Rafael Renaudeau utses till Vice President Nynas Bitumen och medlem i Nynas Executive Committee. Han kommer att leda en nybildad organisation som täcker alla bitumenmarknadsområden där Nynas finns. Detta är ett steg för att ytterligare stärka Nynas position på marknaden som den ledande bitumenspecialisten.

Hållbar utveckling

Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Projekt

Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Projekt

Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Noterat

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.