Tankar inför IMO 2020

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att dagens globala utsläppsgräns på 3,5 % svaveldioxid i marinbunker sänks till 0,5 % från 1 januari 2020.

På så sätt räknar man med att sjöfartens del av världens luftföroreningar ska minska från 5 % till 1,4 %. Omställningen berör raffinaderierna och därmed även bitumenbranschen.

Den europeiska bitumenmarknaden kommer förmodligen påverkas i någon form när det gäller utbud och efterfrågan både regionalt och totalt, vilka typer av bitumen som kommer att vara tillgängliga, tillgången på vissa oljor och bitumen, samt sist men inte minst hur bitumen prissätts.

Under hösten 2018 kommer vi att träffa våra kunder och berätta hur Nynas ser på effekterna av IMO 2020. Du kommer att kunna läsa mer om detta såväl på Bitumen Matters microsite, nynas.com/bitumenmatters, som på Nynas Bitumens Twitter och LinkedIn. I nästa nummer av tidningen publicerar vi dessutom en längre artikel om konsekvenserna av IMO 2020 för den europeiska bitumenmarknaden.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.