Tankar inför IMO 2020

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att dagens globala utsläppsgräns på 3,5 % svaveldioxid i marinbunker sänks till 0,5 % från 1 januari 2020.

På så sätt räknar man med att sjöfartens del av världens luftföroreningar ska minska från 5 % till 1,4 %. Omställningen berör raffinaderierna och därmed även bitumenbranschen.

Den europeiska bitumenmarknaden kommer förmodligen påverkas i någon form när det gäller utbud och efterfrågan både regionalt och totalt, vilka typer av bitumen som kommer att vara tillgängliga, tillgången på vissa oljor och bitumen, samt sist men inte minst hur bitumen prissätts.

Under hösten 2018 kommer vi att träffa våra kunder och berätta hur Nynas ser på effekterna av IMO 2020. Du kommer att kunna läsa mer om detta såväl på Bitumen Matters microsite, nynas.com/bitumenmatters, som på Nynas Bitumens Twitter och LinkedIn. I nästa nummer av tidningen publicerar vi dessutom en längre artikel om konsekvenserna av IMO 2020 för den europeiska bitumenmarknaden.

Säkerhet

Säkerhetsgenomgång på asfaltverket

Bitumen Matters följde med när Nynas besökte byggföretaget NCCs asfaltverk nära Arlanda flygplats.

Mats Wendel
Intervjun

Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.

A90 Dundee
Projekt

Kallt håller länge

I flertalet brittiska kommuner betraktas kallblandad asfalt som ett nytt och relativt otestat vägbeläggningsmaterial. Men faktum är att det har använts med framgång i Storbritannien under drygt tio år, bland annat på en riksvägssträcka i Skottland, som 2008 fick ett bärlager av kall asfalt.

Säkerhet

Kunskap – nyckeln till säkra leveranser

Bitumen levereras varm och därför behövs noggranna rutiner för att minimera risken för till exempel brännskador. Säkerhet är något som transportföretaget Kördel ständigt har i fokus.

Noterat

En väg som är så smart att den kommer att kunna ladda din bil.

Bloomberg om utvecklingen av intelligenta motorvägar i Kina.
Mer på bloomberg.com


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.