Tankar inför IMO 2020

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att dagens globala utsläppsgräns på 3,5 % svaveldioxid i marinbunker sänks till 0,5 % från 1 januari 2020.

På så sätt räknar man med att sjöfartens del av världens luftföroreningar ska minska från 5 % till 1,4 %. Omställningen berör raffinaderierna och därmed även bitumenbranschen.

Den europeiska bitumenmarknaden kommer förmodligen påverkas i någon form när det gäller utbud och efterfrågan både regionalt och totalt, vilka typer av bitumen som kommer att vara tillgängliga, tillgången på vissa oljor och bitumen, samt sist men inte minst hur bitumen prissätts.

Under hösten 2018 kommer vi att träffa våra kunder och berätta hur Nynas ser på effekterna av IMO 2020. Du kommer att kunna läsa mer om detta såväl på Bitumen Matters microsite, nynas.com/bitumenmatters, som på Nynas Bitumens Twitter och LinkedIn. I nästa nummer av tidningen publicerar vi dessutom en längre artikel om konsekvenserna av IMO 2020 för den europeiska bitumenmarknaden.

Intervjun

Framtiden i fokus i Aten

Carl Robertus, Technical & Research Director Nynas Bitumen, berättar om sina förväntningar inför Argus bitumen- och asfaltkonferens i Aten.

Säkerhet

Säkerhetsarbetet stärks i Estland

Nynas är första leverantör i Estland som genomför säkerhetsgenomgångar på kundernas lastningsplatser. Indrek Tepp, som leder verksamheten i Estland, berättar mer.

Projekt

Innovativ asset management

— Traditionell men innovativ, är uttrycket Carl Skelton, underhållschef i East Riding of Yorkshire i norra England, använder för att beskriva kommunens inställning när det gäller att upprätthålla standarden på vägnätet.

Intervjun

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.