Tankar inför IMO 2020

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att dagens globala utsläppsgräns på 3,5 % svaveldioxid i marinbunker sänks till 0,5 % från 1 januari 2020.

På så sätt räknar man med att sjöfartens del av världens luftföroreningar ska minska från 5 % till 1,4 %. Omställningen berör raffinaderierna och därmed även bitumenbranschen.

Den europeiska bitumenmarknaden kommer förmodligen påverkas i någon form när det gäller utbud och efterfrågan både regionalt och totalt, vilka typer av bitumen som kommer att vara tillgängliga, tillgången på vissa oljor och bitumen, samt sist men inte minst hur bitumen prissätts.

Under hösten 2018 kommer vi att träffa våra kunder och berätta hur Nynas ser på effekterna av IMO 2020. Du kommer att kunna läsa mer om detta såväl på Bitumen Matters microsite, nynas.com/bitumenmatters, som på Nynas Bitumens Twitter och LinkedIn. I nästa nummer av tidningen publicerar vi dessutom en längre artikel om konsekvenserna av IMO 2020 för den europeiska bitumenmarknaden.

Noterat

Nynas utser Vice President Group Strategy & Sustainable Development

Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

Noterat

Nynas Bitumen tar ett paneuropeiskt grepp

Rafael Renaudeau utses till Vice President Nynas Bitumen och medlem i Nynas Executive Committee. Han kommer att leda en nybildad organisation som täcker alla bitumenmarknadsområden där Nynas finns. Detta är ett steg för att ytterligare stärka Nynas position på marknaden som den ledande bitumenspecialisten.

Hållbar utveckling

Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Projekt

Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Noterat

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.