Tankar inför IMO 2020

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att dagens globala utsläppsgräns på 3,5 % svaveldioxid i marinbunker sänks till 0,5 % från 1 januari 2020.

På så sätt räknar man med att sjöfartens del av världens luftföroreningar ska minska från 5 % till 1,4 %. Omställningen berör raffinaderierna och därmed även bitumenbranschen.

Den europeiska bitumenmarknaden kommer förmodligen påverkas i någon form när det gäller utbud och efterfrågan både regionalt och totalt, vilka typer av bitumen som kommer att vara tillgängliga, tillgången på vissa oljor och bitumen, samt sist men inte minst hur bitumen prissätts.

Under hösten 2018 kommer vi att träffa våra kunder och berätta hur Nynas ser på effekterna av IMO 2020. Du kommer att kunna läsa mer om detta såväl på Bitumen Matters microsite, nynas.com/bitumenmatters, som på Nynas Bitumens Twitter och LinkedIn. I nästa nummer av tidningen publicerar vi dessutom en längre artikel om konsekvenserna av IMO 2020 för den europeiska bitumenmarknaden.

Intervjun

Planera mera

Anläggningsbranschen pressar på för en ny dansk infrastrukturplan. Många stora projekt, som är till gagn för både Danmark och Europa, är beroende av en sådan plan. Anders Hundahl berättar mer.

Projekt

E18, Norge

Efter två intensiva år har byggföretaget NCC nu slutfört arbetet med att asfaltera den 23 km långa sträckan på E18 mellan Arendal och Tvedestrand i södra Norge.

Projekt

Storstrømsbroen, Danmark

Den danska staten bygger för närvarande en ny bro, Storstrømsbroen, mellan Själland och Falster. Bron, som ingår i den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har en budget på drygt EUR 560 miljoner och öppnar för trafik 2022.

Diskussionen

Diskussionen: Rekrytera nya talanger

Det krävs en rad insatser för att attrahera nya grupper och därmed öka mångfalden i branschen. I annat fall hotar en allvarlig framtida kompetensbrist. Tre experter diskuterar.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.