Vägar förblir dominerande men försummas i stimulanspaketen

Trots massiva stimulanser och policys till förmån för kollektivtrafik och järnväg, kommer vägtransporter att förbli dominerande för transporter av varor och människor." Det är en av slutsatserna från en benchmarkstudie med titeln Mobility and Recovery in Europe: Impacts of the Covid-19 crisis.

Läs meroach ladda ner rapporten på www.erf.be

Rapporten är en uppföljning av en större studie som vi belyste i en intervju i Bitumen Matters 1/2021. Den nya studien, som har tagits fram av bland andra European Union Road Federation (ERF) och Confederation of International Contractors' Associations (CICA), bidrar till ökad förståelse om pandemins inverkan på mobilitets- och transportsektorerna i 11 europeiska länder.

Men den erbjuder också en analys av nationella återhämtningsplaner, som identifierar en trend mot användning av elektricitet i alla stimulanspaket. Andra trender är tonvikten på kollektivtrafik, utveckling av cykelinfrastruktur, fokus på järnvägar, särskilt för godstransporter samt initiativ för att minska privat bilanvändning, främst genom bilfria zoner i stadskärnor.

Trots sin dominerande roll fastslås att vägnätet är den mest försummade delen av infrastrukturen i de nationella återhämtningsstrategierna med nästan inga angivna investeringar vare sig för byggande av nya vägar eller underhåll av det befintliga vägnätet. En av studiens huvudrekommendationer är ett fokus på ökad insikt om att underhåll och anpassning av väginfrastrukturen är en förutsättning för den ekologiska, digitala och energimässiga omvandling som kommer att driva den ekonomisk återhämtningen

Projekt

Sokndal, Norge

Det nyligen öppnade Motorcenter Norway erbjuder allt från gokart till dragracing. Nynas deltog i projektet genom att leverera Nypol HF 105, ett polymermodifierat bindemedel som är idealiskt för beläggningar som utsätts för stora påfrestningar.

Projekt

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Diskussionen

Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.