Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

I uppdraget ingick bland annat betongrenovering, ihopgjutning av brodelar, ny mittbalk i betong med dubbla vägräcken samt nytt tätskikt och beläggning.

Arbetet utfördes av DAB Group AB, ett av Nordens ledande företag inom tätskikt och gjutasfaltbeläggningar.

— Entreprenaden ingår i Trafikverkets långsiktiga strategi för att underhålla Sveriges brobestånd, säger DABs regionchef Dan Aronsson. För att minimera störningarna på trafiken har vi arbetat dygnet runt i tre skift alla dagar i veckan, från april ända fram till i slutet av augusti.

Den nya beläggningen består av två lager, som täcker en totalyta på 17 000 m2.

— Underst har vi lagt ett skydds- och bindlager med 30 mm gjutasfalt (PGJA11) med Nynas Endura N7 som bindemedel, förtydligar Dan Aronsson. Slitlagret, som utfördes av vår underentreprenör NCC, är en stenrik asfaltbetong (ABS 11), även den 30 mm och med ett polymermodifierat bindemedel, Nypol HF 102.

Genom att använda bindemedel med hög andel polymerer i både bind- och slitlager säkerställs att beläggningen får stor motståndskraft mot deformation och spårbildning.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron