Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

I uppdraget ingick bland annat betongrenovering, ihopgjutning av brodelar, ny mittbalk i betong med dubbla vägräcken samt nytt tätskikt och beläggning.

Arbetet utfördes av DAB Group AB, ett av Nordens ledande företag inom tätskikt och gjutasfaltbeläggningar.

— Entreprenaden ingår i Trafikverkets långsiktiga strategi för att underhålla Sveriges brobestånd, säger DABs regionchef Dan Aronsson. För att minimera störningarna på trafiken har vi arbetat dygnet runt i tre skift alla dagar i veckan, från april ända fram till i slutet av augusti.

Den nya beläggningen består av två lager, som täcker en totalyta på 17 000 m2.

— Underst har vi lagt ett skydds- och bindlager med 30 mm gjutasfalt (PGJA11) med Nynas Endura N7 som bindemedel, förtydligar Dan Aronsson. Slitlagret, som utfördes av vår underentreprenör NCC, är en stenrik asfaltbetong (ABS 11), även den 30 mm och med ett polymermodifierat bindemedel, Nypol HF 102.

Genom att använda bindemedel med hög andel polymerer i både bind- och slitlager säkerställs att beläggningen får stor motståndskraft mot deformation och spårbildning.

Projekt

Sokndal, Norge

Det nyligen öppnade Motorcenter Norway erbjuder allt från gokart till dragracing. Nynas deltog i projektet genom att leverera Nypol HF 105, ett polymermodifierat bindemedel som är idealiskt för beläggningar som utsätts för stora påfrestningar.

Projekt

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Diskussionen

Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.