Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Med stundtals mycket besvärliga väderförhållanden och snäva tidsfönster tills trafiken skulle släppas på igen, ställdes höga krav på bitumenemulsionen. Possehl Spezialbau GmbH, som är specialiserat på underhåll av asfaltbeläggningar, förlitade sig på det beprövade systemet från Innobit GmbH.

Även vid nattliga temperaturer ner till 9 °C och duggregn visade sig emulsionen, med bitumen från Nynas, fungera utmärkt. Tack vare optimala arbetsprocesser på anläggningsplatsen och de utvalda komponenterna kunde respektive på- och avfart färdigställas inom angivna tidsramar och framför allt i tid för att öppna vägen som planerat.

Genom att välja microsurfacing kan på- och avfarterna åter erbjuda bra grepp även vid vått väglag. Samtidigt skyddas den underliggande asfaltsbeläggningen från ytterligare skador tack vare den valda metoden. Uppdragsgivaren har bekräftat att en större upprustning av vägnätet nu kan senareläggas med 8-10 år.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron