Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Med stundtals mycket besvärliga väderförhållanden och snäva tidsfönster tills trafiken skulle släppas på igen, ställdes höga krav på bitumenemulsionen. Possehl Spezialbau GmbH, som är specialiserat på underhåll av asfaltbeläggningar, förlitade sig på det beprövade systemet från Innobit GmbH.

Även vid nattliga temperaturer ner till 9 °C och duggregn visade sig emulsionen, med bitumen från Nynas, fungera utmärkt. Tack vare optimala arbetsprocesser på anläggningsplatsen och de utvalda komponenterna kunde respektive på- och avfart färdigställas inom angivna tidsramar och framför allt i tid för att öppna vägen som planerat.

Genom att välja microsurfacing kan på- och avfarterna åter erbjuda bra grepp även vid vått väglag. Samtidigt skyddas den underliggande asfaltsbeläggningen från ytterligare skador tack vare den valda metoden. Uppdragsgivaren har bekräftat att en större upprustning av vägnätet nu kan senareläggas med 8-10 år.

Projekt

Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Säkerhet

Minimera risken för överkokning

Det är av största vikt att chauffören alltid ser till att tanken inte innehåller vatten eller vattenhaltiga produkter innan lastning av bitumen.

Hållbar utveckling

Nynas investerar för tryggad produktion och bättre miljö

Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

Intervjun

Vägen till ny mobilitet

En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

Noterat

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.