Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Med stundtals mycket besvärliga väderförhållanden och snäva tidsfönster tills trafiken skulle släppas på igen, ställdes höga krav på bitumenemulsionen. Possehl Spezialbau GmbH, som är specialiserat på underhåll av asfaltbeläggningar, förlitade sig på det beprövade systemet från Innobit GmbH.

Även vid nattliga temperaturer ner till 9 °C och duggregn visade sig emulsionen, med bitumen från Nynas, fungera utmärkt. Tack vare optimala arbetsprocesser på anläggningsplatsen och de utvalda komponenterna kunde respektive på- och avfart färdigställas inom angivna tidsramar och framför allt i tid för att öppna vägen som planerat.

Genom att välja microsurfacing kan på- och avfarterna åter erbjuda bra grepp även vid vått väglag. Samtidigt skyddas den underliggande asfaltsbeläggningen från ytterligare skador tack vare den valda metoden. Uppdragsgivaren har bekräftat att en större upprustning av vägnätet nu kan senareläggas med 8-10 år.

Projekt

Sokndal, Norge

Det nyligen öppnade Motorcenter Norway erbjuder allt från gokart till dragracing. Nynas deltog i projektet genom att leverera Nypol HF 105, ett polymermodifierat bindemedel som är idealiskt för beläggningar som utsätts för stora påfrestningar.

Projekt

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Diskussionen

Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.