Ikonisk vattentätning

The innovativa holländska företaget Bitufa Waterproofings produkt Flexobit innehåller enbart SBS och bitumen och har sålts till kunder i över 20 länder. Det användes bland annat för att vattentäta det ikoniska Hotel Atlantis i Dubai.

I Nnärheten av den ekonomiska centralorten Zwolle i östra Nederländerna har Bitufa Waterproofing BV sin produktionsanläggning med tillhörande laboratorium och forskningsavdelning. Tillverkningen inriktas på bitumenmembran som används för vattentätning av bland annat byggnader, källare och tak. Bitufas mest omtalade produkt, Flexobit, innehåller endast SBS och bitumen och säljs till byggföretag i över 20 länder – bland annat användes den för att vattentäta berömda Hotel Atlantis i Dubai.

SBS (Styren-Butadien-Styren ) är en termoplastisk elastomer som har utmärkt slitstyrka och åldringsstabilitet när den blandas med bitumen. Tack vare att Flexobit är ett bituminöst membran utan vare sig fyllmedel eller bärare, som de flesta andra tillverkare blandar in, blir detaljarbetet kring till exempel hörn och pålhuvuden enkelt och säkert med hållbar vidhäftning även på ojämna strukturer.

För att det vattentäta membranet ska fungera optimalt, och klara en livslängd på upp till 20 år, ställs stora krav på att bitumenet håller en jämn och hög kvalitet. Nynas har levererat bitumen till Bitufa i drygt 40 år, numera Nytop 210. I kombination med polymerer säkerställer den god elasticitet vid både låga och höga temperaturer, ökad skarvhållfasthet och förbättrade köldegenskaper.

Bitufa startade nyligen en ny produktionslinje för takmaterial med avfall som råmaterial. Det är ett stort och hållbart steg in i den cirkulära ekonomin.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Hållbar utveckling

Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Säkerhet

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.