Ikonisk vattentätning

The innovativa holländska företaget Bitufa Waterproofings produkt Flexobit innehåller enbart SBS och bitumen och har sålts till kunder i över 20 länder. Det användes bland annat för att vattentäta det ikoniska Hotel Atlantis i Dubai.

I Nnärheten av den ekonomiska centralorten Zwolle i östra Nederländerna har Bitufa Waterproofing BV sin produktionsanläggning med tillhörande laboratorium och forskningsavdelning. Tillverkningen inriktas på bitumenmembran som används för vattentätning av bland annat byggnader, källare och tak. Bitufas mest omtalade produkt, Flexobit, innehåller endast SBS och bitumen och säljs till byggföretag i över 20 länder – bland annat användes den för att vattentäta berömda Hotel Atlantis i Dubai.

SBS (Styren-Butadien-Styren ) är en termoplastisk elastomer som har utmärkt slitstyrka och åldringsstabilitet när den blandas med bitumen. Tack vare att Flexobit är ett bituminöst membran utan vare sig fyllmedel eller bärare, som de flesta andra tillverkare blandar in, blir detaljarbetet kring till exempel hörn och pålhuvuden enkelt och säkert med hållbar vidhäftning även på ojämna strukturer.

För att det vattentäta membranet ska fungera optimalt, och klara en livslängd på upp till 20 år, ställs stora krav på att bitumenet håller en jämn och hög kvalitet. Nynas har levererat bitumen till Bitufa i drygt 40 år, numera Nytop 210. I kombination med polymerer säkerställer den god elasticitet vid både låga och höga temperaturer, ökad skarvhållfasthet och förbättrade köldegenskaper.

Bitufa startade nyligen en ny produktionslinje för takmaterial med avfall som råmaterial. Det är ett stort och hållbart steg in i den cirkulära ekonomin.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron