Nya vägar i Norge

Från försommaren och fram till oktober 2019 ska NCC lägga inte mindre än 300 000 ton asfalt på en ny motorvägssträcka längs den norska sydostkusten.

För att få en snabbare och mer kostnadseffektiv arbetsprocess för utbyggnaden av det strategiska vägnätet skapade den norska vägmyndigheten 2015 en separat organisation, Nye Veier, med en investeringsram på 130 miljarder norska kronor (13,5 miljarder EUR).

Det första projektet som Nye Veier upphandlat är en 23 km lång motorvägssträcka med tillfartsvägar på E18 mellan Arendal och Tvedestrand. Den nya sträckan, som öppnar för trafik i oktober 2019, är en viktig del i det långsiktiga arbetet med att få en fyrfilig motorväg hela vägen från Oslo till Stavanger, en sträcka på drygt 55 mil.

Huvudentreprenör för projektet – budgeterat till drygt tre miljarder norska kronor (315 miljoner EUR) – är bygg- och industrikoncernen AF Gruppen. För beläggningsarbetet har AF Gruppen i sin tur anlitat NCC Industry.

– Vårt uppdrag är att lägga 300 000 ton asfalt fram till nästa höst, säger NCC:s distriktschef Sigve Andersen. Det innebär att projektet förmodligen är det största nordiska asfalteringsuppdraget någonsin.

Det finns med andra ord en hel del utmaningar för Sigve Andersen och hans kollegor, inte minst att få ut så stora volymer asfalt under en relativt kort tidsperiod.

– Med tanke på den hårda vintern har vi kommit igång lite senare än planerat. Men sedan i slutet av april tillåter vädret att vi jobbar på för fullt och därmed klarar målsättningen att lägga upp emot 150 000 ton fram till i slutet av december och resterande volym under 2019.

En annan utmaning är logistiken. Det krävs en mycket noggrann planering för att samordna alla leveranser av sten och bitumen så att rätt mängd asfalt levereras till arbetsplatsen vid rätt tidpunkt. En del av stenmaterialet kommer dessutom med båt, vilket är mer svårplanerat än biltransporter.

15 000 ton bitumen Asfalten kommer att ha en tjocklek på 200 mm, varav slitlagret är 45 mm. Till bärlagret (AG 22) behövs runt 175 000 ton asfalt medan bindlagret (AB 11) kräver cirka 70 000 ton. Slitlagret (SKA 16) tillverkas med Nypol 82, som är ett polymermodifierat bindemedel (PMB). Den totala mängden bitumen uppgår till 15 000 ton, varav 3 000 är polymermodifierat.– För att underlätta arbetet har vi satt upp ett mobilt asfaltverk vid byggarbetsplatsen, fortsätter Sigve Andersen. Det har kapacitet att tillverka all asfalt som behövs, men skulle det ändå uppstå problem har vi även ett stationärt asfaltverk i Arendal.

En tredje utmaning gäller miljöaspekten. Nya Veier har ställt stora krav på såväl miljöhänsyn som hälsa och säkerhet.

– Vi utgår från en ganska bred palett av åtgärder, förtydligar Sigve Andersen. Vårt mobila asfaltverk drivs med gas och vi kommer att använda 40 000 ton återvunnen asfalt, främst i bärlagret, samt hämta stenmaterialet till bind- och bärlagret lokalt. Dessutom uppnår vi en positiv effekt för både energiåtgång och klimatpåverkan genom att använda lågtempererad asfalt.

– Nynas ska leverera allt bitumen. En stor fördel är att man just har startat driften vid sin nya anläggning för tillverkning av PMB på depån i Drammen. Det gör att vi får både kortare, säkrare och mer miljöanpassade leveranser eftersom vi tidigare har hämtat all PMB från Göteborg.

Med tanke på det pressade tidsschemat måste NCC lägga i genomsnitt runt 2 000 ton asfalt per dag.

– Vi kommer att använda två läggare med full maskinstyrning för att säkerställa att asfalten läggs med hög precision och även köra med 9,5 meters bredd för slitlagret, avslutar Sigve Andersen.

Hållbar utveckling

Hållbar styrning

Eurobitume bedriver ett långsiktigt arbete för att hjälpa organisationens medlemmar att förbereda kommande utmaningar i takt med att villkoren på marknaden förändras. Ett exempel är beslutet att bilda Bitumen Sustainability Steering Group (BSSG) med Carl Robertus från Nynas som ordförande.

Projekt

Ryfylketunneln, Norge

Under 2013 inleddes den omfattande byggnationen av Ryfylketunneln och lagom till årsskiftet kunde trafiken släppas på. Det handlar om världens längsta och djupaste underjordiska vägtunnel, 292 m under havsytan, som utgör en del i det så kallade Ryfast-projektet.

Säkerhet

Säkerheten först

”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

Noterat

Nynas befriat från amerikanska sanktioner

US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) meddelade idag att Nynas inte längre blockeras under de sanktioner som är utfärdade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i Nynas AB:s ägarstruktur, upphävs sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre ett tillstånd från OFAC för transaktioner eller aktiviteter som involverar Nynas AB. Som en konsekvens upphör general license GL 13E att gälla.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.