Storstrømsbroen, Danmark

Den danska staten bygger för närvarande en ny bro, Storstrømsbroen, mellan Själland och Falster. Bron, som ingår i den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har en budget på drygt EUR 560 miljoner och öppnar för trafik 2022.

Den färdiga bron blir 3,8 km lång. Den ersätter en kraftigt sliten bro från 1937 och kommer att omfatta såväl en tvåfilig väg som två järnvägsspår samt passage för både cyklister och fotgängare.

– I det här framåtsträvande projektet lyfter vi inte brodäcket med en flytande kran, som är det vanliga, utan med en hiss som är monterad på de färdiga bropelarna, säger Niels Gottlieb, projektledare på Vägdirektoratet.

Den färdiga Storstrømsbron står på en enda rad med pelare och får därigenom ett svävande arkitektoniskt uttryck. Brodäcket kommer att hänga från en pylon, som samlar de 40 sluttande kablarna 100 m över vattnet.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron