Storstrømsbroen, Danmark

Den danska staten bygger för närvarande en ny bro, Storstrømsbroen, mellan Själland och Falster. Bron, som ingår i den projekterade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, har en budget på drygt EUR 560 miljoner och öppnar för trafik 2022.

Den färdiga bron blir 3,8 km lång. Den ersätter en kraftigt sliten bro från 1937 och kommer att omfatta såväl en tvåfilig väg som två järnvägsspår samt passage för både cyklister och fotgängare.

– I det här framåtsträvande projektet lyfter vi inte brodäcket med en flytande kran, som är det vanliga, utan med en hiss som är monterad på de färdiga bropelarna, säger Niels Gottlieb, projektledare på Vägdirektoratet.

Den färdiga Storstrømsbron står på en enda rad med pelare och får därigenom ett svävande arkitektoniskt uttryck. Brodäcket kommer att hänga från en pylon, som samlar de 40 sluttande kablarna 100 m över vattnet.

Intervjun

Planera mera

Anläggningsbranschen pressar på för en ny dansk infrastrukturplan. Många stora projekt, som är till gagn för både Danmark och Europa, är beroende av en sådan plan. Anders Hundahl berättar mer.

Projekt

E18, Norge

Efter två intensiva år har byggföretaget NCC nu slutfört arbetet med att asfaltera den 23 km långa sträckan på E18 mellan Arendal och Tvedestrand i södra Norge.

Diskussionen

Diskussionen: Rekrytera nya talanger

Det krävs en rad insatser för att attrahera nya grupper och därmed öka mångfalden i branschen. I annat fall hotar en allvarlig framtida kompetensbrist. Tre experter diskuterar.

Säkerhet

En trygg arbetsplats

I takt med att trafiken ökar krävs ytterligare ansträngningar för att förbättra vägarbetarnas säkerhet.

Noterat

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.