Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Enligt verkstadsportalen autobutler.se med 220 verkstäder runt om i Sverige har antalet vägrelaterade skador ökat med 45 % den senaste femårsperioden. Skadefrekvensen når sin topp på våren och sommaren på grund av potthål, gropar samt sten och grus på vägbanan.

Skadorna drabbar bland annat däck, fälgar, hjulupphängning, fjädring, stötdämpare och vindrutor. Förutom besväret att åtgärda en skada drabbas bilisterna även av betydande kostnader. Ett förslag för att komma åt det akuta problemet är att sätta upp fler varningsskyltar på vägar i dåligt skick, men på lite längre sikt krävs förstås mer omfattande åtgärder.

Enligt Trafikverket, som har en årlig budget på cirka 4 miljarder SEK för underhåll av beläggningar, har påfrestningarna på vägarna ökat på grund av att väderleken skiftar alltmer. Ett exempel är att vatten på vägen fryser och tinar om vartannat. Det medför i sin tur att stenmaterialet under asfalten rör sig med sprickor och håligheter som resultat.

Noterat

Nynas Bitumen tar ett paneuropeiskt grepp

Rafael Renaudeau utses till Vice President Nynas Bitumen och medlem i Nynas Executive Committee. Han kommer att leda en nybildad organisation som täcker alla bitumenmarknadsområden där Nynas finns. Detta är ett steg för att ytterligare stärka Nynas position på marknaden som den ledande bitumenspecialisten.

Hållbar utveckling

Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Projekt

Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Säkerhet

Minimera risken för överkokning

Det är av största vikt att chauffören alltid ser till att tanken inte innehåller vatten eller vattenhaltiga produkter innan lastning av bitumen.

Noterat

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.