Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Enligt verkstadsportalen autobutler.se med 220 verkstäder runt om i Sverige har antalet vägrelaterade skador ökat med 45 % den senaste femårsperioden. Skadefrekvensen når sin topp på våren och sommaren på grund av potthål, gropar samt sten och grus på vägbanan.

Skadorna drabbar bland annat däck, fälgar, hjulupphängning, fjädring, stötdämpare och vindrutor. Förutom besväret att åtgärda en skada drabbas bilisterna även av betydande kostnader. Ett förslag för att komma åt det akuta problemet är att sätta upp fler varningsskyltar på vägar i dåligt skick, men på lite längre sikt krävs förstås mer omfattande åtgärder.

Enligt Trafikverket, som har en årlig budget på cirka 4 miljarder SEK för underhåll av beläggningar, har påfrestningarna på vägarna ökat på grund av att väderleken skiftar alltmer. Ett exempel är att vatten på vägen fryser och tinar om vartannat. Det medför i sin tur att stenmaterialet under asfalten rör sig med sprickor och håligheter som resultat.

Projekt

Sokndal, Norge

Det nyligen öppnade Motorcenter Norway erbjuder allt från gokart till dragracing. Nynas deltog i projektet genom att leverera Nypol HF 105, ett polymermodifierat bindemedel som är idealiskt för beläggningar som utsätts för stora påfrestningar.

Projekt

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Diskussionen

Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.