Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Enligt verkstadsportalen autobutler.se med 220 verkstäder runt om i Sverige har antalet vägrelaterade skador ökat med 45 % den senaste femårsperioden. Skadefrekvensen når sin topp på våren och sommaren på grund av potthål, gropar samt sten och grus på vägbanan.

Skadorna drabbar bland annat däck, fälgar, hjulupphängning, fjädring, stötdämpare och vindrutor. Förutom besväret att åtgärda en skada drabbas bilisterna även av betydande kostnader. Ett förslag för att komma åt det akuta problemet är att sätta upp fler varningsskyltar på vägar i dåligt skick, men på lite längre sikt krävs förstås mer omfattande åtgärder.

Enligt Trafikverket, som har en årlig budget på cirka 4 miljarder SEK för underhåll av beläggningar, har påfrestningarna på vägarna ökat på grund av att väderleken skiftar alltmer. Ett exempel är att vatten på vägen fryser och tinar om vartannat. Det medför i sin tur att stenmaterialet under asfalten rör sig med sprickor och håligheter som resultat.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron