Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

I Nynas löpande säkerhetsarbete ingår regelbundna besiktningar av leveransplatser samt repetitionsutbildning för chaufförer inom områdena säker hantering och transport av bitumen. Båda dessa delar tas upp för att minimera risken för olyckor och för att se till att de personer som hanterar bitumen vet hur de ska agera om en olycka inträffar.

Johan Persson är en av de chaufförer som regelbundet deltar i säkerhetsutbildningen. Han har levererat Nynas bitumenprodukter i närmare tio år, i huvudsak från raffinaderiet i Göteborg, och är väl införstådd i hur säkerhetsarbetet ska bedrivas.

Det visade sig med all tydlighet den gångna sommaren. Då inträffade en incident som kunde fått mycket allvarliga konsekvenser.

— En av våra sommarpraktikanter höll på att städa utanför åkeriet där jag jobbar, berättar Johan. I samband med att praktikanten skulle elda skräpet antändes gaserna oväntat snabbt. När han kom in till mig i verkstaden och ropade på hjälp såg jag att både hans ansikte och händerna var illröda och såriga.

Johan agerade direkt och tog med sig honom till omklädningsrummet, fick av kläderna och såg till att han kom in i duschen.

— Han bad hela tiden om kallare vatten men jag avstyrde det på grund av risken för nedkylning. Smärtan i både ansiktet och på händerna innebar att han riskerade att hamna i chock utan smärtlindring, så han fick stå kvar i duschen till ambulansen kom.

På sjukhuset kunde man konstatera att Johan räddat praktikanten från att få men för livet. Idag återstår bara ett litet rött märke på ena armen som ett minne från den obehagliga händelsen.

Johan har dektagit i Nynas chaufförsträffar och utbildning i säker hantering under många år och har i ärligheten namn emellanåt tyckt att det tjatats lite väl mycket om säkerhet. Men när olyckan var framme, även om det inte gällde bitumen den här gången, visste han exakt hur han skulle agera och gjorde det dessutom snabbt och effektivt utan att tveka.

— Vi måste vara medvetna om att det kan hända något när man minst anar det. Då gäller det att vara förberedd och veta vad man ska göra, sammanfattar han.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Hållbar utveckling

Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Noterat

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.