Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

I Nynas löpande säkerhetsarbete ingår regelbundna besiktningar av leveransplatser samt repetitionsutbildning för chaufförer inom områdena säker hantering och transport av bitumen. Båda dessa delar tas upp för att minimera risken för olyckor och för att se till att de personer som hanterar bitumen vet hur de ska agera om en olycka inträffar.

Johan Persson är en av de chaufförer som regelbundet deltar i säkerhetsutbildningen. Han har levererat Nynas bitumenprodukter i närmare tio år, i huvudsak från raffinaderiet i Göteborg, och är väl införstådd i hur säkerhetsarbetet ska bedrivas.

Det visade sig med all tydlighet den gångna sommaren. Då inträffade en incident som kunde fått mycket allvarliga konsekvenser.

— En av våra sommarpraktikanter höll på att städa utanför åkeriet där jag jobbar, berättar Johan. I samband med att praktikanten skulle elda skräpet antändes gaserna oväntat snabbt. När han kom in till mig i verkstaden och ropade på hjälp såg jag att både hans ansikte och händerna var illröda och såriga.

Johan agerade direkt och tog med sig honom till omklädningsrummet, fick av kläderna och såg till att han kom in i duschen.

— Han bad hela tiden om kallare vatten men jag avstyrde det på grund av risken för nedkylning. Smärtan i både ansiktet och på händerna innebar att han riskerade att hamna i chock utan smärtlindring, så han fick stå kvar i duschen till ambulansen kom.

På sjukhuset kunde man konstatera att Johan räddat praktikanten från att få men för livet. Idag återstår bara ett litet rött märke på ena armen som ett minne från den obehagliga händelsen.

Johan har dektagit i Nynas chaufförsträffar och utbildning i säker hantering under många år och har i ärligheten namn emellanåt tyckt att det tjatats lite väl mycket om säkerhet. Men när olyckan var framme, även om det inte gällde bitumen den här gången, visste han exakt hur han skulle agera och gjorde det dessutom snabbt och effektivt utan att tveka.

— Vi måste vara medvetna om att det kan hända något när man minst anar det. Då gäller det att vara förberedd och veta vad man ska göra, sammanfattar han.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron