Samhälle

För ett oljebolag är det viktigt, kanske viktigare än för andra företag, att vara en så bra samhällsmedborgare som möjligt. Till vår hjälp har vi en stor mängd lagar och förordningar. På Nynas arbetar vi även hårt för att skapa och bibehålla en kultur med stor hälso-, säkerhets- och miljömedvetenhet genom aktiviteter som "Observe, Think and Act".

Påverkan på lokalsamhället

Eftersom vi är ett oljebolag är vi väl medvetna om att vi har ett stort ansvar mot våra grannar och miljön.

Alla som bor i närheten av ett raffinaderi har funderingar kring säkerheten och miljön. Därför räcker det inte för oss att vara en god granne – vi måste vara en väldigt bra granne. Vi har också en positiv effekt på lokalsamhället. I Nynäshamn är vårt raffinaderi t.ex. stadens största arbetsgivare, och förutom arbetstillfällen bidrar vi även med skatteintäkter.