Cyril, Refinery Manager

Cyril är civilingenjör i kemiteknik och arbetar som raffinaderichef på raffinaderiet i Nynäshamn. Innan tjänsten som chef över hela raffinaderiet i Nynäshamn, arbetade han som produktionschef. Cyril började sin resa inom Nynas 2009.

En utmanande miljö

Nynas befinner sig för närvarande i en expansiv fas och är därför en spännande arbetsplats för Cyril och hans kollegor. "Vi investerar i våra raffinaderier och utvecklar nya produkter anpassade till våra kunders behov." "Nynas har även spännande utvecklingsmöjligheter utomlands", säger han. "Flera kollegor började till exempel nyligen arbeta för Nynas i Asien".

Optimism

Enligt Cyril är Nynas en utmärkt miljö för tillväxt. "Jag har många idéer om hur jag kan utveckla organisation och medarbetare inom mitt ansvarsområde." "Det faktum att vi bara är 1 personer här betyder att varje medarbetare får en nyckelroll för företagets framtid", säger Cyril.

Namn: Cyril


Titel: Raffinaderichef


Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik


Plats: Raffinaderiet i Nynäshamn, Sverige