Våra värderingar

Vi är alla olika som individer, med olika mål, förhoppningar och ambitioner. På Nynas uppmuntrar vi dessa skillnader.

Men vi välkomnar även det som för oss samman – delade värderingar som har hjälpt Nynas att bli vad det är idag. Det är därför en anställning på Nynas innebär att arbeta enligt våra tre kärnvärderingar: Dedication, Cooperation och Proactivity.

Att vara dedikerad betyder att göra sitt bästa i varje situation och att ta ansvar för kunder, kollegor och sammhället i stort. Nynas medarbetare kompromissar aldrig om säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet.

Att vara samarbetsvillig innebär att arbeta tillsammans för ömsesidig tillit och support, vilket skapar en företagskultur som uppmuntrar gränsöverskridande och tvärfunktionella möten, arbetsrotation och utbildning.

Att vara proaktiv innefattar att tänka framåt, vara öppen för nya idéer och ständigt söka nya lösningar och möjligheter så att Nynas kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen.

Proactivity enligt Yuriy

“För mig betyder Proactivity respekt och entusiasm. Om du respektar din omgivning, vare sig det är privat eller på jobbet, ser du saker som de verkligen är, utan fördomar.”

Läs mer om Proactivity enligt Yuriy

Cooperation enligt James

”Det finns ett par gamla ordspråk: ”Flera händer gör arbetet lättare” och ”Ett delat problem är ett halvt problem” – och Cooperation betyder för mig hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och ambitioner.”

Läs mer om Cooperation enligt James

Dedication enligt Karin

“För mig betyder Dedication att göra sitt bästa. Att arbeta med hälsa, säkerhet och miljöaspekter av våra produkter är inte alltid enkelt, du behöver ha mycket kunskap men också ett stort intresse för många andra områden.”

Läs mer om Dedication enligt Karin