Moa, Specialist Process Technology, Sverige

Som doktor i kemiteknik, har Moa redan fått mycket ansvar och stort förtroende i hennes arbete, trots sin korta tid på Nynas.

Det bästa av två världar

Sedan 2015 är Moa projektledare inom Process Technology på raffinaderiet i Nynäshamn. “Det jag tycker bäst om i min roll är att jag sitter mellan forskningen och verkligheten och får ta del av båda världarna.”

Snabbspår till ny kunskap

Vart fjärde år, stänger raffinaderiet ner ett par månader för underhåll och rengöring, och under stoppet 2015, fick Moa chansen att vara med i kvalitetsteamet för katalysatorprojektet, vilket gav henne värdefull insikt och snabbt fördjupade sin kunskap och förståelse för arbetet på raffinaderiet.

Namn: Moa

 

Titel: Specialist Process Technology

 

Utbildning: Doktor i Kemiteknik

 

Plats: Raffinaderiet i Nynäshamn, Sverige