Cooperation enligt James

”Det finns ett par gamla ordspråk: ”Flera händer gör arbetet lättare” och ”Ett delat problem är ett halvt problem” – och Cooperation betyder för mig hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och ambitioner.”