Lediga tjänster

 1. Hur är det att arbeta här
 2. Studenter
 3. Lediga tjänster

Electrical System Superintendent

Vill du vara med och utveckla teamet för Maintenance Project hos Nynas?

Vi erbjuder nu en spännande tjänst där du kommer att arbeta med engagerade kollegor och tekniskt utmanande arbetsuppgifter. Du får chansen att växa inom ett väletablerat och framgångsrikt globalt företag.
Underhållsavdelningen är indelad i sju team; Maintenance Project, Maintenance Reliability, Maintenance Coordination & Real Estate, Inspection, Storage, Workshop Mechanical Maintenance och Workshop Electric och Instrumentation. Du blir en del av Maintenance och Reliability Group tillsammans med kollegor inom disciplinerna reliability, mekanik, el, automation och instrument.

Rollen

I din roll är du ansvarig för att organisationen efterlever elsäkerheten på raffinaderiets el-anläggning. Du deltar i den strategiska utvecklingen av siten och är ”go to-person” i frågor relaterade till elsäkerhet inom såväl nyinvesteringsprojekt- som underhållsprojekt. Tillsammans med stakeholders inom produktion, engineering och underhåll deltar du i planeringen och utförandet av både de dagliga operativa arbetsuppgifterna såväl som de långsiktigt strategiska besluten.

Arbetsuppgifter i korthet:

 • Säkerställa efterlevnad av lagar och regleringar inom elsäkerhetsområdet
 • Utföra kontroll av högspänningsanläggningar före driftsättning.
 • Utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar och dimensionera enklare högspänningsnät för allmän eldistribution och för industrinät
 • Driva egenkontrollprogram & utbilda personal i elsäkerhetsfrågor
 • Ansvara för myndighetskontakter och relationer med certifieringsorgan
 • Uppdatera policys och interna tekniska standarder
 • Utvärdera externa leverantörers efterlevnad av gällande lagar och regler
 • Sponsra utveckling av elanläggningen genom att initiera projekt

Din profil

Vi söker dig med akademisk utbildning inom el-området och/eller mångårig erfarenhet av elsäkerhetsfrågor inom industrin. Du har behörighet A - fullständig auktorisation (Innan 2017 AB behörighet) och är certifierad av Elsäkerhetsverket.

Det är meriterande med erfarenhet från processindustrin men även tillverkande industri i bred bemärkelse är relevant. Om du har rätt personlighet och har de rätta behörigheterna kan även en bakgrund från avancerade installationsintensiva fastigheter vara en lämplig bakgrund. Du trivs lika bra på golvet med operativt arbete likväl som du gillar att planera och jobba långsiktigt för att förbättra anläggningen och dess utrustning.

Som person är du strukturerad med en utvecklad förmåga att planera och leverera mot uppsatta mål. Du trivs med många sociala kontakter, både externt och internt. Du brinner för ditt kompetensområde och sätter en ära i att skapa förutsättningar för att Nynas ska ligga i framkant inom elsäkerhetsområdet. Du har hög integritet och är ansvarstagande. Du talar- och skriver svenska och engelska flytande.

Kontakt och ansökan

I denna rekrytering så samarbetar vi med Talentor. Vänligen se länk för kontakt och ansökan: Elsäkerhetsansvarig | Talentor Sweden (recman.no)

 

Nynas omfattas av säkerhetsskyddslagen och tjänsten kan vara eller komma att bli inplacerad i säkerhetsklass.

Inom Nynas tillämpar vi slumpmässiga alkohol- och drogtester.

En anställning på Nynas innebär att arbeta enligt våra tre kärnvärderingar: Dedication, Cooperation och Proactivity.

Att vara dedikerad betyder att göra sitt bästa i varje situation och att ta ansvar för kunder, kollegor och samhället i stort. Nynas medarbetare kompromissar aldrig om säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet.

Att vara samarbetsvillig innebär att arbeta tillsammans för ömsesidig tillit och support, vilket skapar en företagskultur som uppmuntrar gränsöverskridande och tvärfunktionella möten, arbetsrotation och utbildning.

Att vara proaktiv innefattar att tänka framåt, vara öppen för nya idéer och ständigt söka nya lösningar och möjligheter så att Nynas kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen.